Lederen for det samiske parlamentet i Russland, Valentina Sovkina, ble lørdag hindret i å nå flyet hennes til New York. Sovkina var på vei til FNs Verdenskonferanse om urfolks rettigheter, da hun ble forsøkt stanset.

Sametingspresident Aili Keskitalo synes det er alarmerende at Sovkina ble hindret fra å reise til verdenskonferansen. Tidligere Moskva-korrespondent tror at russiske myndigheter ikke ønsket at Sovkina skulle delta.