Skredvarsling for Longyearbyen på plass

Mer enn 2000 mennesker bor i Longyearbyen på Svalbard. To mennesker, et 2 år gammel jente og en 42 år gammel mann, mistet livet i forbindelse med skredet i helga. (Foto: Wikimedia Commons)
Etter snøskredtragedien i Longyearbyen 19. desember har NVE, på vegne av Sysselmannen på Svalbard, gitt Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppgaven med å utarbeide daglig varsling av snøskredfaren i Longyearbyen.


Etter snøskredtragedien i Longyearbyen 19. desember har NVE, på vegne av Sysselmannen på Svalbard, gitt Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppgaven med å utarbeide daglig varsling av snøskredfaren i Longyearbyen. 

Tilsvarende oppdrag gjør NGI blant annet på Bergensbanens løp fra Geilo til Voss for Jernbaneverket, og for MESTA på Strynefjellsveien.

NGI fikk henvendelsen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mandag ettermiddag, og allerede i løpet av samme dag og kveld hadde NGI på plass en løsning for slik varsling, som vil være operativ fra og med i dag. Det melder NGI på sin nettside.

Meldinger om lokale snøforhold i Longyearbyen skal rapporteres til NGI, og sammen med vurdering av meteorologiske data og topografiske forhold vil dette danne grunnlaget for NGIs daglige rapportering av snøskredfaren og sannsynlighet for at skred kan nå bygg og infrastruktur.

Snøskredvarslene skal hver morgen sendes til NVE som videresender til myndighetene på Svalbard. Skredfaren angis i henhold til den europeiske fareskalaen for snøskred.

Oppdraget om snøskredvarsling for Longyearbyen kom etter at NGI sendte to skredeksperter som ankom Longyearbyen samme kveld som det fatale skredet skjedde. De bisto myndighetene med vurdering av situasjonen og ga råd om områder som burde evakueres på grunn av fare for nye skred.

NGIs oppdrag med snøskredvarsler konsentrerer seg om skred som kan utgjøre en fare for mennesker, virksomhet, infrastruktur og bebyggelse i de aktuelle varslingsområdene. Snøskredvarslene danner grunnlaget for vurderingene som oppdragsgiverne må gjøre for å ivareta sikkerheten i sine områder. NGI vurderer kun skredfaren. Det er oppdragsgiveren selv som tar avgjørelse om stengning, evakueringer eller andre tiltak i de utsatte områdene.

Tags