Skogvern viktig i Barentssamarbeidet

The largest part of the remaining old-growth forest in the north lies in Russia, and the forest protection cooperation is a high priority, says Norwegian Climate Minister Vidar Helgesen. (Photo: Artyom Stolpovsky)
Skogvern skal være et tema på Barentssamarbeidets Habitatkontaktforum i Finland i neste uke. Det sier miljøminister Vidar Helgesen.


Skogvern skal være et tema på Barentssamarbeidets Habitatkontaktforum i Finland i neste uke. Det sier miljøminister Vidar Helgesen.

Tidligere denne uken møtte klima- og miljøminister Helgesen sin russiske kollega, Sergej Donskoj, under møte i den norsk-russiske miljøkommisjonen i Oslo.

Det var første gang på 12 år at miljøkommisjonsmøtet ble ledet på ministernivå.

WWF er bekymret for skogen

Fra World Wildlife Fund (WWF), Norge, ble det gitt uttrykk for bekymring over at skogvern ikke var satt opp på planene for dette møtet, og stiller spørsmål om skogvernet i nord er nedprioritert av regjeringen.

- Nei, sier Vidar Helgesen til High North News. – Skogvernet er ikke nedprioritert, og Norge og Russland er enige om å samarbeide om skogvern innenfor Barentssamarbeidet, hvor også Sverige og Finland deltar.

 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hevder at skogvernsamarbeid i Barentsregionen er høyt prioritert av regjeringen. (Foto: Linda Storholm).
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hevder at skogvernsamarbeid i Barentsregionen er høyt prioritert av regjeringen. (Foto: Linda Storholm).
Det er regnet på at det totalt ligger mer karbon lagret i den nordiske skogen enn i tropisk regnskog. (Foto: Artyom Stolpovsky).
Det er regnet på at det totalt ligger mer karbon lagret i den nordiske skogen enn i tropisk regnskog. (Foto: Artyom Stolpovsky).
Skogbiolog Trude Myhre i WWF-Norge er bekymret for urskogen i nord. (Foto: WWF).
Skogbiolog Trude Myhre i WWF-Norge er bekymret for urskogen i nord. (Foto: WWF).

De siste urskogene er russiske

Trude Myhre, biolog i WWF, understreker viktigheten av et aktivt skogvern.

- De siste store urskogene er jo på russisk side og om ikke de vernes nå er det fort for sent. Jeg er veldig bekymra for at russerne skal gjøre det samme som vi i Norden har gjort med våre skoger.

Her i Norge er 75 prosent av skogene flathogd og gjort om til granplantasjer. Kun 2,4 prosent av den norske skogen er eldre enn 160 år, det er altså forsvinnende lite igjen av gammelskogen.

Mer karbonlagring enn i regnskogen

Den aller største gruppen av utrydningstrua arter lever i skogen og sliter i mangel på gammel skog med gamle og døde trær. Om ikke den russiske miljøministeren setter i gang en storstilt redningsaksjon for skogvern, særlig i Arkhangelsk er jeg redd det går galt, sier Trude Myhre.

Ifølge et oppslag i avisen Vårt Land i november i fjor er vern av nordlig skog også regnet som et viktig klimaprosjekt. Det er regnet på at det totalt ligger mer karbon lagret i den nordiske skogen enn i tropisk regnskog.

Uten hurtig vern kan den siste urskogen være i fare, mener WWF. (Foto: Rein Midteng).
Uten hurtig vern kan den siste urskogen være i fare, mener WWF. (Foto: Rein Midteng).

En viktig del av Barentssamarbeidet

Klimaminister Helgesen gir WWF rett i at de store urskogene på russisk side har store naturverdier, og at de siste sammenhengende intakte nordlige skogområdene befinner seg i Russland.

- Vi er, i likhet med WWF, opptatt av at det er i både i Russlands og verdens interesse at disse store skogområdene bevares. Innenfor Barentssamarbeidet er det, etter norsk initiativ, utarbeidet en strategi for bevaring av skogen i Barentsregionen.

Vil bevare intakt gammelskog

Formålet med denne strategien er å oppmuntre landene i Barentsregionen til å iverksette tiltak for å bevare intakt skog (gammel skog/urskog). Mesteparten av den intakte skogen i Barentsregionen finnes i Russland, og spesielt i Arkhangelsk fylke.

Den gjenværende gamle skogen ønsker vi å bevare fordi man da også bevarer områdets økosystem, samt at disse skogene, myrene og tundraområdene er betydelige karbonlagre, presiserer Helgesen.

Mangler russisk vedtak av strategien

Han peker på at Norge og de andre nordiske landene har stilt seg bak strategien, og at man, fra norsk side, bidrar med frivillig skogvern i Norges del av Barentsregionen.

- Russland har ennå ikke vedtatt strategien, og vi vil bidra til å oppklare de spørsmålene som måtte gjenstå på russisk side.

Fra norsk side er det høyt prioritert å følge opp anbefalingene i strategien, som nettopp vil bidra til bevaring av de store skogområdene i Russland, påpeker Vidar Helgesen.

Skogvern er høyt prioritert

- Skogvernsamarbeidet innenfor Barentssamarbeidet er høyt prioritert fra norsk side. Det vil være et tema på Barentssamarbeidets Habitatkontaktforum, som arrangeres i Finland i neste uke.

Habitatkontaktforumet samler representanter fra miljøvernforvaltningen, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner i de fire Barentslandene, som arbeider med spørsmål knyttet til verneområder og andre biodiversitetsspørsmål.

Ifølge Helgesen skal skogvernsamarbeid også være et av temaene som skal diskuteres på Barents miljøvernministermøte i Finnmark i november.

 

Taigaen, også kalt den boreale skogen, i nord er viktig for lagring av karbon.
Taigaen, også kalt den boreale skogen, i nord er viktig for lagring av karbon.

Greenbelt of Fennoscandia

- Påstandene om at Greenbelt-samarbeidet er nedprioritert fra norsk side stemmer ikke, sier statsråden.

- Norge deltar i den delen av det europeiske grønne beltet som kalles "Greenbelt of Fennoscandia", som er et omfattende samarbeid mellom verneområder i Norge, Russland og Finland.

Skog, overvåking og turisme

Det inkluderer samarbeid om skog, men også naturovervåking og utvikling av naturturisme. I tillegg til at KLD selv deltar, har Fylkesmannen i Finnmark det faglige ansvaret.

Det norske bidraget i til "Greenbelt of Fennoscandia" er det tette samarbeidet med Russland og Finland i Pasvik-Inari trilaterale park, avslutter klima- og miljøminister Helgesen.

Les også artikkelen - Russlands invitt er bra for skogen og WWF: - Helgesen nedprioriterer skogvernet

 

 

 

Nøkkelord