Skogbranner OG høye temperaturer smelter Grønlandsisen

Blant forskere og politikere brer tanken seg at det skal mer til enn kutt av CO2-utslipp for å unngå klimakatastrofer. Hypotesen er at vi er nødt til å gripe inn i naturen, gjenskape polarisen, blokkere for solen, endre på havstrømmene eller suge CO2 ut av atmosføæren for å forhindre klimakatastrofer. Illustrasjonsfoto fra issmelting på Grønland: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research.

Den store nedsmeltingen av Grønlandsisen i 1889 og i 2012 skjedde på grunn av store skogbranner på den nordlige halvkule, i tillegg til uvanlig høye temperaturer.

Dette slås fast i et forskningsprosjekt ved Dartmouth College, skriver The Arctic Journal.

Kanskje årlig

Men selv om funnene bestrider tidligere teorier om at nedsmeltingen skyldes høye temperaturer alene, antar studien også at man vil se bortimot årlige store nedsmelting av Grønlandsisen innen 2100 – dersom spådommene om høyere temperaturer og en økning i antall skogbranner holder stikk.

 «Den store nedsmeltingen av Grønlandsisen i 1889 og 2012 skyldes en kombinasjon av store branner og høye temperaturer», forteller Kaitlin Keegan, ph.d.-student ved Dartmouth College og hovedforfatter av studien.

Kombinasjon

Boreprøver av innlandsisen fra seks ulike steder viser kombinasjon av høye temperaturer og forekomster av svartkull. Asken fra skogbrannene legger seg på snøen og reduserer snøens evne til å reflektere sollys. Dermed øker temperaturen i, og smeltingen av, isen.

Studien har ikke identifisert nøyaktig hvor asken i isen kommer fra, men i 2012 var det store skogbranner både i Sibir og i Nord-Amerika i juni og juli. I 1889 forteller historiske kilder om store branner i Nord-Vest-Amerika. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: