Skjebneuke for kriserammet fiskeribedrift

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

De ansatte i den kriserammede fiskeribedriften Modolv Sjøset på Træna vil først i slutten av neste uke få vite hvilke planer eierne har for eventuell videre drift.

Onsdag kom nyheten om at nye 12 til 15 ansatte i hjørnesteinsbedriften har mottatt permitteringsvarsel. 

Ettersom 25 ansatte allerede er permittert betyr det at nesten samtlige - av de totalt 40 ansatte på den pelagiske fabrikken - nå er tatt ut.

Modolv Sjøset har 80 ansatte totalt, men de som jobber ved hvitfisk-anlegget er ikke berørt.


Håper å få klarhet

Over 30 prosent av helgelandkommunens yrkesaktive jobber i hjørnesteinsbedriften, og det knytter seg naturlig nok stor spenning til utsiktene for videre drift. 

Daglig leder Geir Sjøseth sier til HNN at eierne har varslet at de jobber med en løsning:

- Vi får se. Kanskje får vi klarhet i dette i neste uke. Vi regner med å få vite mer innen neste fredag, sier han.

Fiskeribedriften fikk tidligere i år ny eier da den største aksjonæren Austevoll Seafood AS slo seg sammen med Kvefi AS. Det nye selskapet fikk navnet Pelagia AS. 

Det er langt mindre lodde og sild i havet enn tidligere, og det fører til overkapasitet ved flere av fabrikkene. Det har lenge vært kjent at eierne vurderer framtiden til flere av anleggene sine. Pelagia AS er den største aktøren i det pelagiske markedet i Norge, med til sammen 19 fabrikker.

Skulle det gå mot nedleggelse på Træna kan 80 ansatte miste jobbene sine.


Prøver å være positive

På spørsmål om hvordan stemningen er ved anlegget i disse dager, sier Sjøseth at flere er preget av usikkerheten:

- Folk har vært opptatt av dette, men visst om det, i lang tid. Vi tror det skal ordne seg, men veien er litt kronglete. Det er mange som ikke vet hva morgendagen bringer, men vi prøver å se positivt på det.

HNN har gjort gjentatte forsøk på å få daglig leder i Pelagia AS Egil Magne Haugstad i tale, men har så langt ikke svart på henvendelsene. Styreleder Helge Singelstad har heller ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

Eierne har ikke vært på Træna etter at de siste permitteringene ble kjent, med daglig leder Geir Sjøset sier han er i kontakt med dem flere ganger daglig.

- De ønsker nok ikke å være i kontakt med media fordi de vil at de ansatte skal få nyhetene først, kommenterer han.


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: