Skjebnedag for flyplasser i nord

Konferansen Agenda Nord-Norge skal gå av stabelen i Tromsø 10.-11.november. (Foto: Wikimedia Commons)
Mens Tromsø lufthavn skal rustes opp for nærmere 300 millioner kroner, er skjebnen til flere flyplasser i landets nordligste fylke mer usikker. Når Avinor i ettermiddag legger fram en rapport om fremtiden til 17 norske lufthavner, er flere flyplasser i Finnmark ventet å bli berørt av endringer.Mens Tromsø lufthavn skal rustes opp for nærmere 300 millioner kroner, er skjebnen til flere flyplasser i landets nordligste fylke mer usikker. Når Avinor i ettermiddag legger fram en rapport om fremtiden til 17 norske lufthavner, er flere flyplasser i Finnmark ventet å bli berørt av endringer.

Det er avisen Finnmarken som i dag skriver at det er ventet at flere finnmarksflyplasser vil bli berørt.

– Det er våre anbefalinger for lufthavnstrukturen til Nasjonal transportplan som legges fram. Så skal den ut på høring med frist til september, sier Gurli Høeg, kommunikasjonssjef for regionale lufthavner i Avinor, til iFinnmark.

High North News har vært i kontakt med Høeg, og hun ønsker ikke å uttale seg i forkant av pressekonferansen som skal avholdes klokken 15 i ettermiddag. Hun bekrefter imidlertid at det er stor interesse knyttet til hva som vil komme av nyheter i den nye anbefalingen fra Avinor.

Samferdselsrådene i de tre nordligste fylkene mener dagens lufthavnstruktur i Nordland, Troms og Finnmark må opprettholdes.


Avinor’s nordområdestrategi


Ved Tromsø lufthavn er det imidlertid klart at det skal satses.

Etter planen skulle det planlagte terminalprosjektet der starte først i 2021, men nå ønsker Avinor å fremskynde prosessen og starte det storstilte utbyggingsprosjektet allerede høsten 2017.

- Vi ser at behovet for ny terminal er prekært, og ønsker derfor å sette i gang prosessen så fort som mulig, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Terminalen blir en kombiterminal for innland- og utland, og kostnadene er ifølge Avinor estimert til rundt 300 millioner kroner.


Vil fly Tromsø-Tokyo


- Vi holder oss til løftet gitt i vår Nordområdestrategi i 2014, nemlig å øke kapasiteten for internasjonal trafikk til og fra Tromsø. I Tromsø ser vi på sikt et stort potensiale, blant annet for interkontinentale sommerruter til New York og Tokyo, og da er det viktig å sikre god standard og kapasitet, forklarer Snekkerbakken.

- Nord-Norges konkurranseevne avhenger av tilgjengelighet og kapasitet og det at vi kan tilby våre reisende den største, mest funksjonelle og moderne lufthavna i Barentsregionen her i Tromsø er svært gledelig, sier lufthavnsjef Jonny Andersen ved Tromsø lufthavn, Langnes, i en pressemelding.

Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene

Tags