Skitten shipping: Ute av syne, ute av sinn?

Dokumentaren Sea Blind hadde premiere for to uker siden i havna i Rotterdam, her ser vi fra visningen på en gammel kornsilo fra 1800-tallet. (Foto: Sarah Robertson)
Sarah Robertson og Bernice Notenboom står bak filmen Sea Blind, som handler om forurensning fra shippingindustrien og de endringene som er nødt til å komme.


Sarah Robertson og Bernice Notenboom står bak filmen Sea Blind, som handler om forurensning fra shippingindustrien og de endringene som er nødt til å komme. 

Uttrykket å handle kortreist er blitt en floskel, men hvis du har i bakhodet at 17 containerskip i løpet av ett år slipper ut like mye svovel som hele verdens bilpark til sammen, er det god grunn til å tenke både lokal produksjon og handel. 

I tillegg må denne bransjen dreie drivstoffbruken sin bort fra bunkersolje, som er den store utslippssynderen.

Robertson og Notenboom står bak dokumentarfilmen Sea Blind, som forteller om problemene med sot- og svovelutslipp fra shippingindustrien.
Filmen er spilt inn i både Norge, Canada, USA, Grønland, Danmark, Russland og Nederland, og hadde premiere i havna i Rotterdam for to uker siden. Et ikke tilfeldig valgt sted, innbyggerne i den nederlandske havnebyen dør nemlig i snitt 9 måneder yngre enn sine landsmenn. Utslipp av sot er en viktig del av forklaringen. 


Folk vet for lite 

Globalt akkumuleres utslippene i Arktis, og skaper klimaendringer som ikke bare fører til tidligere død, det påvirker hele jordkloden, men folk vet lite om utslippene fra shipping.

Bernice Notenboom er en prisvinnende dokumentarfilmskaper og eventyrer, som for å nevne noe har forsert fjell som Mount Everest og landstykker som Grønland og Antarktis. Hun arbeider med klimautfordringene fra ulike vinkler, og har laget flere filmer. 

- Dette er et problem folk ikke kjenner til. De vet ikke hva som skjer. Notenboom oppfatter shippingnæringen som en litt hemmelighetsfull og gjemt industri som ikke mange kjenner til.

- De har lenge fått gjøre som de vil uten altfor mye oppmerksomhet, sier Notenboom.

At de store containerskipene opererer langt til havs og ute av syne for folk flest, gjør at vi “glemmer” at de finnes. I tillegg har utviklingen flyttet havnene ut av byene. Vi har fjernet oss mer og mer fra denne bransjen som i stor grad regulerer seg selv gjennom internasjonale organisasjoner.

 

Det går for sakte 

De to filmskaperne er opptatt av å få fram at det ikke er en aktivistfilm de har laget. De vil ikke gå til angrep på shippingnæringen, men øke folks bevissthet og bidra til å sette opp tempoet på overgangen til å bruke mer miljøvennlig drivstoff.

- Det er meningsfullt å jobbe med dette fordi det kan gjøre en stor forskjell. Man kan få bukt med svovelproblemet i løpet av to uker hvis man vil, bare ved å slutte med bunkersolje,  sier Robertson.

Problemet er at det går for sakte. Robertson vil ha krav om økt tempo i arbeidet, og at det lages bedre reguleringer.

- For eksempel handler ikke Polarkoden om dette i det hele tatt, sier hun.  

- Samtidig er det ikke rettferdig å si at det ikke skjer noe, det skjer mye, bare ikke raskt nok, tilføyer Notenboom. Hun forteller at EU etter klimatoppmøtet i Paris i desember, har begynt å iverksette tiltak.


EU har våknet 

Mange EU-land er involvert i shipping, og unionen har begynt å se på løsninger for bøter ved brudd på regelverket rundt dette.

- Havneautoritetene i Antwerpen, Rotterdam, Hamburg og Gøteborg har nå gått sammen om å se på dette, forteller Notenboom.

Sarah Robertson forteller også om en lavutslippslov som trådte i kraft i 2015, en lavutslippssone for svovel, som krever at at skip som er innenfor 200-mils økonomisk sone i mange land ikke kan bruke bunkersolje. I USA er det så strengt at kapteinen straffes med fengsel dersom denne loven brytes.

- Men hva kan være løsningen i framtiden, hvilket drivstoff bør bransjen bruke?

- Man kan bruke brenselsceller med hydrogen. På kort sikt er LNG er løsning, eller andre rene drivstoffer. Vindkraft kan også utnyttes, sier Robertson.På ski fra Nordpolen til Canada 

Arbeidet med filmen er finansiert av shippingindustrien selv, foruten en pott fra The poastal code lottery, som årlig bruker noe av overskuddet til å finansiere prosjekter som handler om bærekraft. 

For Bernice Notenboom er Sea Blind en avsporing fra en annen film hun jobber med, The Arctic March. Den handler om en ekspedisjon hun gjør på ski fra Nordpolen til Canada. En ekspedisjon som har vært gjort flere ganger før, og målet var ikke å være den første, men å klare å gjøre det en siste gang før isen er borte.

 - I arbeidet med The Arctic March dukket denne historien opp, og da måtte jeg bare lage Sea Blind, forteller Notenboom. 

Hun forteller videre at filmen er lagd for å opplyse, og alle har fått en mulighet til å forklare. 

- Målet er å starte dialogen om hvordan vi skal løse dette, for industrien selv vet at dette er noe som må endres, sier Notenboom.  

- Tror du denne filmen kan endre noe?

- Ja definitivt. Det er ingen filmer om dette temaet, det er filmer relatert til dette, men ingen om akkurat dette, sier hun.Bernice Notenboom (t.v.) og Sarah Robertson (Foto: Linda Storholm)
Bernice Notenboom (t.v.) og Sarah Robertson (Foto: Linda Storholm)

Tags