Skigående reingjeter hylles

Ledende reindriftspolitikere sier at Aslak Ole Eira (18) står frem som et bra eksempel for andre reineiere.

I går publiserte NRK en video som viser Aslak Ole Eira i det han gjeter reinen på ski. Dette gjør han for å holde seg i form og fordi han liker å gå på ski.

– Forbilledlig og kjempebra. Aslak Ole Eira viser seg som et godt forbilde for andre reineiere. Han viser at det er mulig å ikke alltid være avhengig av motorkjøretøyer for å drive med reindrift, og at det er mulig å gå på ski eller til fots når man gjeter rein, sier leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) til NRK Sápmi.