Skattesvikten mindre enn fryktet

Men får Hammerfest beholde 193 millioner kroner i eiendomsskatt fra Melkøya?
I januar fikk Hammerfest kommune 9 millioner mindre inn på inntektsskatten enn beregnet. Dette førte til bekymring rundt det som da så ut til å være et økende skattesvikt i kommunen, melder iFinnmark. 

Nå er den økonomiske situasjonen langt mer stabil, og mot slutten av året vil svikten være på 25 millioner kroner. 
Det som fortsatt er rådmannens bekymring: Blir  eiendomsskatten fjernet eller redusert? Gjennom denne skatten får kommunen inn 193 millioner kroner fra Melkøya.