Skal utdanne leger i Hammerfest

Det er nå vedtatt at Det helsevitenskapelige fakultet skal utdanne legestudenter i Nord-Norge.

UiT skal utdanne legestudenter i Finnmark. Det er nå vedtatt at Det helsevitenskapelige fakultet skal utdanne legestudenter i Nord-Norge. Hammerfest blir deres hovedbase, melder Hammerfestingen. 

Fra høsten 2017 vil en liten gruppe legestudenter fullføre det 6.studieåret i Finnmark. Det har aldri hendt før. I tillegg har studenter fra ulike kull allerede meldt seg, skriver UIT i en pressemelding på sine nettsider. 

- Fantastisk! Det er jo knappe to uker siden vedtaket ble fattet, jubler prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen. 

- Piloten blir vår første test for å bli kvitt alle barnesykdommene, forteller Olsen, som startet opp arbeidet med prosjektet "Finnmarksmodellen" i 1997. Hun har sammen med Marianne Vanem har vært primus motor for å få etablert et legestudium i Finnmark.