Skal "selge" nordnorske artister fra Svalbard

Med nysatsingen Northern Expo skal avstanden mellom den nordnorske og internasjonale musikkbransjen gjøres mindre. Violet Road og samiske Ánnásuolo er blant bandene som skal «selges inn» til internasjonal presse under kick-off’en på Svalbard 4.-7. oktober.

Med nysatsingen Northern Expo skal avstanden mellom den nordnorske og internasjonale musikkbransjen gjøres mindre. Violet Road og samiske Ánnásuolo er blant bandene som skal "selges inn" til internasjonal presse under kick-off’en på Svalbard 4.-7. oktober.

Rytmisk kompetansenettverk i nord (RYK) er initiativtaker for prosjektet som skal lede frem til en tre dager artisteksponering på 78 grader nord, i oktober.

Gitarist Halvard Rundberg i Violet Road har stor tro på den nye og unike satsingen som skal synliggjøre og fremme nordnorske artister både nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser frem til Northern Expo med enorm entusiasme og gleder oss til å se hvilke internasjonale dører denne uka kan åpne opp for bandet, sier Rundberg som skal delta på Expo’en både med Violet Road og i folkemusikkbandet Julietnorth.

Et nordområdeprosjekt

I tillegg til konserter og artistmøter i Longyearbyen skal de internasjonale gjestene tas med til den fraflyttende russiske bosetningen Pyramiden.

Northern Expo er en nyskapende måte å sette internasjonalt fokus på en ny generasjon artister, innen ulike sjangre. Prosjektet handler også om våre nordområder, og om uttrykkene som skapes med dette som fundament. Det er derfor viktig å vise frem kontrastene i natur og kultur som kan oppleves på Svalbard, sier Brynjar Rasmussen, prosjektleder i RYK.

Den totale kostnadsrammen på prosjektet er 2,5 millioner kroner.

Innovasjon Norge, Sparebank 1 Nord-Norge og Troms fylkeskommune er med på samarbeidssiden, og har også bidratt med finansiering. Førstnevnte har skutt inn 800.000 kroner, sparebanken 400.000 kroner, mens fylkeskommunen blant annet skal bidra med å dekke en del av kostnadene rundt artistenes deltagelse.

Noen av de fremste

I løpet av de tre arrangementsdagene i oktober skal det holdes flere konserter ved Longyearbyen kulturhus.

I tillegg til Violet Road og det samiske bandet Ánnásuolo skal også disse presenteres: Julietnorth med felespiller Julie Alapnes i spissen, pianist- og elektronikaartist Mørk, Alta-artist Petter Carlsen – samt det kritikerroste dansekompaniet Kartellet.

Vi har valgt ut noen av de fremste nye nordnorske artistene i dag, og har også lagt vekt på at de skal representere flere ulike sjangre, kommenterer Rasmussen.

Dette er artister med en helt særegen signatur, og som alle har potensiale til å utvide sitt marked internasjonalt, legger han til.

Innovasjon Norge Arktis har gjennom et eget oppdrag fra Troms fylkeskommune en satsing på kreative næringer. Northern Expo er en svært spennende satsing fra RYK, både med tanke på enkeltartistene som deltar, men kanskje like viktig med at man skaper en møteplass for den regionale bransjen og internasjonale aktører, sier prosjektleder for Innovasjon Norges program for kreative næringer, Knut Perander.

Film - og videre eksponering

Et filmteam skal følge hele prosjektet, og ifølge RYK og samarbeidspartnerne skal alle artistene intervjues på ulike steder på Svalbard – med tanke på internasjonal promotering av artistene i ettertid.

Vi planlegger også en lengre dokumentar om prosjektet, som vi håper å få vist for et større publikum. Dette er artister som fortjener oppmerksomhet langt utenfor landsdelen, og i tillegg til at vi tro det vil gi et unikt fokus på Nord-Norge som kulturreisemål, sier Rasmussen.

I fortsettelsen er intensjonen å bruke erfaringene fra Northern Expo 2018 til å videreutvikle konseptet, slik at nye expo’er med jevne mellomrom kan arrangeres på ulike steder i landsdelen.

I år er tanken å bygge en solid plattform, hvor de beste elementene kan videreføres i årene som kommer. På denne måten kan vi stadig øke og utvikle kompetansen i arbeidet mot den internasjonale musikkbransjen og derigjennom løfte frem enda flere artister fra Nord-Norge, sier prosjektlederen.

Les også:

Nøkkelord