Skal lede internasjonalt samarbeid i Arktis

- Som leder av parlamentarikerkomiteen vil jeg løfte frem saker av stor betydning for Norge, sier Eirik Sivertsen (Ap), som overtar ledelsen etter Sara Olsvig som er Danmark og Grønlands representant. (Foto: Stortinget)
Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap), leder for Stortingets arktiske delegasjon, er enstemmig valgt til ny leder av den internasjonale, arktiske parlamentarikerkomiteen.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap), leder for Stortingets arktiske delegasjon, er enstemmig valgt til ny leder av den internasjonale, arktiske parlamentarikerkomiteen.

Det ble klart under årets Conference of Parliamentarians of the Arctic Region (CPAR), som nylig ble avholdt i Whitehorse, Canada.

Komiteen Sivertsen skal lede består av folkevalgte fra USA, Russland, Canada, Island, Norge, Sverige, Finland og Europaparlamentet. Det deltar også observatører fra Sametinget, Nordisk råd og Vestnordisk råd.


Saker som er viktige for Norge

– Norge har store interesser i Arktis og det er viktig for oss å være en konstruktiv pådriver i dette samarbeidet. Som leder av parlamentarikerkomiteen vil jeg løfte frem saker av stor betydning for Norge, slik som kunnskaps- og næringsutvikling i nord. Det er også viktig for meg å trekke inn det lokale perspektivet i beslutningsprosessene. Uten medbestemmelse og aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen som har sitt hjem i arktiske områder, kan ikke samarbeidet utvikle seg på bærekraftig vis, sier Sivertsen i en uttalelse på Stortingets nettsider.

Sivertsen er valgt inn som leder for de to neste årene, frem til den 12. arktiske parlamentarikerkonferansen, som etter planen skal avholdes i Russland i 2016.

Han overtar ledelsen etter Sara Olsvig, som er Danmark og Grønlands representant, og det er Dennis Bevington fra Canada som er valgt inn som nestleder. 


Mange utfordringer fremover

Årets konferanse i Canada fokuserte på alt fra infrastruktur til styresett og beslutningsprosesser, samt økonomisk vekst og ressursutnyttelse, i tillegg til de mange miljøutfordringene regionen står overfor.

– Det internasjonale samarbeidet i Arktis er konstruktivt og godt. Det er bred enighet om at fred og stabilitet i regionen er en overordnet målsetting. Det er derfor viktig å fortsette den gode politiske dialogen. Vi står alle overfor mange av de samme utfordringene, men landene har ofte funnet ulike løsninger. Nordområdene står overfor store utfordringer fremover, som følge av klimaendringer, ny teknologi og økt ressursutnyttelse, kombinert med respekt for urfolks tradisjoner. Å ta en grundig gjennomgang av hvor vi står med jevne mellomrom, gjør oss i stand til å lære av hverandre og sammen utvikle Arktis på best mulig måte, sier Sivertsen.

De andre norske politikerne i den norske delegasjonen som var med på konferansen er Siri A. Meling (H), Ingrid Heggø (A), Margunn Ebbesen (H), Jan-Henrik Fredriksen (FrP).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: