Skal lede beredskapshovedstaden

Bodø kommune satser videre på å bli sikkerhets- og beredskapshovedstaden.

Bror Myrvang ble i går presentert som prosjektleder for utviklingsprosjektet «Bodø – Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad», melder Bodø kommune.

Visjonen «Bodø 2030 – attraktiv hovedstad i Nord» oppsummerer kommunens langsiktige strategi. For å oppnå visjonen ble det vedtatt tre hovedmål. Ett av disse tre er å befeste Bodø som Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad.

Utviklingssjef Grete Kristoffersen er strålende fornøyd med å få inn en kapasitet som Bror Myrvang.

– Vi er veldig glade for å ha Bror med i denne svært viktige satsingen. Vi legger lista høyt, og med Brors kompetanse skal vi befeste og videreutvikle Bodø som Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad, sier Kristoffersen.

Bror Myrvang har vært forsvarsoffiser i 26 år, og var blant annet prosjektleder for opprettelsen av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan. Myrvang ble oberst i 2006, og avsluttet sin militære karriere i 2011.