Skal kartlegge tilstanden til den blå økonomien i nordområdene

Bjørn Kjærand Haugland, konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL, og Jan-Gunnar Winther, direktør for Senter for hav og Arktis, signerer kontrakt for inngått samarbeid. (Foto: Therese Rist/Senter for hav og Arktis)
Hva er status, og hvilke utfordringer og muligheter knytter det seg til verdiskapning og bærekraftig utvikling i de havbaserte næringene? Det skal DNV GL finne ut av, på oppdrag fra Senter for hav og Arktis, og i løpet av kommende vår skal rapporten være klar.


Hva er status, og hvilke utfordringer og muligheter knytter det seg til verdiskapning og bærekraftig utvikling i de havbaserte næringene? Det skal DNV GL finne ut av, på oppdrag fra Senter for hav og Arktis, og i løpet av kommende vår skal rapporten være klar.

Rapporten, som blir senterets første faglige produkt, skal bidra til å styrke kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget både hos norske beslutningstakere, forvaltningen og næringslivet.

Samarbeidet mellom senteret og DNV GL ble offisielt inngått under et møte i Tromsø i går. 


Ser frem til å formidle resultatene

- Vi er forventningsfulle til at arbeidet skal munne ut i konkrete råd, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis.

- Havets ressurser byr på enorme muligheter for vekst og velstand, men krever en kunnskapsbasert, helhetlig tilnærming om vi skal nyte godt av dem også på sikt. Vi håper å bidra til dette, og ser fram til å formidle resultatene neste år, legger han til. 

I tillegg til en statusrapport, omfatter oppdraget til DNV GL også en fremsynsstudie.

Både rapporten og studiet skal utformes innen rammen av FNs bærekraftsmål. En viktig oppgave blir derfor å tilpasse disse til en norsk, arktisk kontekst.

–Vi ønsker at de globale – og relativt generelle – bærekraftsmålene skal gis en skreddersøm som er anvendbar for forvaltning og næringer langs kysten vår. Uten lokal bærekraft, vil vi ikke nå de globale målene, sier Winther.


Bred erfaring og stort nettverk

Etter en anbudsprosess hvor flere sterke kandidater meldte seg, ble DNV GL vurdert som den best kvalifiserte tilbyderen.

- Som tilbyderen med bredest erfaring og ekspertise, skilte DNV GL seg ut fra andre aktuelle aktører. DNV GL leverte et svært godt tilbud, med et kompetent team bestående av eksperter på bærekraftig utvikling og næringsliv knyttet til havet. I tillegg har DNV GL et stort eksternt nettverk som kan benyttes i gjennomføringen av prosjektet. Vi gleder oss til å starte samarbeidet, sier Winther. 

- Sammen med senter for hav og Arktis ser vi frem til å hjelpe Norge med å ta kloke veivalg for å videreutvikle den blå økonomien i nordområdene, sier Bjørn Kjærand Haugland, bærekraftsdirektør i DNV GL i en pressemelding.

- En bærekraftig vekst i den blå økonomien er avgjørende for Norges velferdsutvikling, og vi er svært glad for å etablere dette samarbeidet med senteret. Vi vil bruke vår kompetanse og nettverk til å utarbeide kunnskapsbaserte råd om hvordan Norge kan balansere vern og bruk, sier Haugland.
Senter for hav og Arktis,
som ble åpnet tidligere i år, er oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien i nord.

Senteret skal tilrettelegge for tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljø, og fungerer som kontaktpunkt for norske fagmiljø inn mot statsminister Erna Solbergs høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.

Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, og administrativt lagt til Nofima, og er bevilget 10 millioner kroner for 2018.


Selskapet DNV GL
s mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

DNV GL leverer analyser, programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Selskapet leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer. DNV GL opererer i mer enn 100 land.

Nøkkelord