Skal kartlegge reiselivet

Næringsminister Monica Mæland har bestilt en kartlegging av reiselivet. 

Verdiskapingsanalysen er den kalt, og skal gjøre det lettere å finne kriterier for hva den statlige reiselivspolitikken skal rette seg mot. Regjeringen ønsker å føre en reiselivspolitikk som virker, med tiltak som har effekt. Men først må man ha kunnskapen på plass. 

Det offentlige bidrar med rundt én milliard kroner i støtte til reiselivsnæringen. Pengene kommer fra flere departementer, og går gjennom kommuner og fylkeskommuner. 

- Oppgaven vår er å sørge for at pengene blir brukt best mulig. Vi ønsker å løfte reiselivsnæringen, slik at reiseliv kan bli en enda viktigere del av norsk økonomi. Verdiskapningsanalysen skal gi oss et bedre utgangspunkt for en mer målrettet reiselivspolitikk, sier Mæland.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: