Skal finne svar på fraflytting i nord

- Nøkkelproblemet ligger i at vi ikke er gode nok ambassadører for mulighetene i Arktis, sier Aleksandra Seljeseth (22). Tim Andersson (24) er bekymret over utviklingen i Sverige, og mener endringer i skattepolitikken vil medføre ringvirkninger for vekst i de nordlige regionene. (Foto: Christine Karijord)
Organisatorisk nestleder i AUF Troms, Aleksandra Seljeseth, er en del av panelet som skal diskutere bosetting i nordområdene under webinaret i regi av Nordområdesenteret og Civita. Arktivbilde fra en debatt under High North Dialogue sammen med Tim Andersson. Foto: Christine Karijord, High North News.

Økonomien i nord går godt, men vi blir færre nordlendinger. Hva skal til for å snu befolkningsnedgangen? Politisk interesserte ungdommer og representanter for næringslivet, tenketanker, mediene og akademia gir oppskriften torsdag 11. juni.

Nordområdesenteret ved Nord universitet i samarbeid med Civita inviterer til et åpent webinar om befolkningsutviklingen i Nord-Norge. Norges nordligste landsdel har opplevd sterk økonomisk vekst de siste ti årene, med jevn økning av antallet jobber i privat sektor. Likevel fortsetter en langvarig trend med en nedgang i befolkningen i Nord-Norge. For å møte denne utviklingen politisk må tiltak være kunnskapsbasert og gjennomtenkt.

Hva er verdien av en folkerik nordlig landsdel? Hvordan er befolkningsutviklingen i Nord-Norge sammenlignet med andre samfunn i nordområdene? Hvilke politiske svar finnes på utviklingen? Panelet som sitter med svar på spørsmålene er leder Kristin Clemet i tankesmien Civita, sjefredaktør Arne O. Holm i High North News, direktør Linda Beate Randal i Arktis Innovasjon Norge, dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen Nord universitet, Aleksandra Seljeseth i AUF og Nicole Furnes i Unge Høyre.

Bård Ludvig Thorheim fra Nordområdesenteret og Civita vil også delta i panelet, samt han vil innlede webinaret. Han vil basert på innspillene fra webinaret ferdigstille et notat om temaet som skal lanseres høsten 2020 av Nordområdesenteret og Civita i fellesskap.

Mot slutten av panelsamtalen vil publikum få anledning til å stille spørsmål eller gi korte kommentarer.

Les mer her.

Nøkkelord