Skal drøfte lulesamisk

Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter og Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune inviterer til språkkonferanse på Árran i Tysfjord.
 Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter og Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune inviterer til språkkonferanse på Árran i Tysfjord 11. og 12. november.

Konferansen vil fokusere på gode språklæringsmodeller og metoder, samt utfordringer, muligheter og tiltak innen språkbruk og språkplanlegging.

Språkkonferansen skal være en arena hvor vi samler kreftene innen lulesamisk språkområde for en felles satsning for å styrke språket. Konferansen skal være en plattform for målrettede tiltak og være en møteplass der vi har muligheten til å diskutere, utvikle og gjennomføre felles aktiviteter knyttet til lulesamisk språk, uavhengig av landegrenser.
Les mer på nettsidene til Árran.