Skal bygge senter for sjømat

Bygger Tromsø videre som arktisk hovedstad.

Byrådet i Tromsø bevilger 100.000 kroner til Stiftelsen Kystens Hus. Målet er å bidra til innovasjon i sjømatnæringen.

Tanken er at en slik klynge skal gi sterkere samarbeid internt i sjømatnæringen, og til å bidra til nyskaping og innovasjon i sektoren, skriver iTromsø.

Byrådet ønsker å støtte etableringen av et Norwegian Center of Expertise (NCE) som skal gi informasjon og bygge kompetanse om sjømatnæringen  i nordområdene
Et slikt senter vil ha sitt utspring i - og vil i tillegg være med på å bygge opp om - Tromsø rolle som arktisk hovedstad, skriver byråd for næring, Vanja Terentieff, i sitt saksfremlegg, melde avisen.

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: