Sjømat Norge: Bare delvis fornøyd

Adm.dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er bare delvis fornøyd med regjeringens justering av markedsavgiften for norsk sjømat. (Foto: FHL/Øyvind A. Haram)
Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge mener regjeringen burde kuttet mer i markedsavgiftene når de først var i gang.

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge mener regjeringen burde kuttet mer i markedsavgiftene når de først var i gang. 


Spesielt etterlyser de et kutt for pelagisk sektor. Hel fersk eller fryst pelagisk fisk er i begrenset grad identifiserbar med norsk opprinnelse i enkeltmarkeder, noe Sjømat Norge mener viser at generisk markedsføring ikke vil ha optimal effekt, og at avgiften derfor burde vært senket til 0,5 prosent. 

Et stykke på vei

I dag kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet kutter markedsavgiften på laks og ørret fra 0,75 til 0,6 prosent, med virkning fra 1. januar 2016. I tillegg fjernes satsen på 0,2 prosent for videreforedlede produkter i tolltariffens posisjon 16.04. For andre fiskeslag skal avgiften fortsette å være 0,75 prosent. 

- Regjeringen skal ha ros for at de kommer næringen et stykke på vei i møte, men de burde i denne anledningen tatt markedsavgiften ytterligere ned. Sjømat Norge foreslo i sitt høringssvar en avgiftsmodell som ville sikret Sjømatrådet inntekter i tråd med departementets høringsforslag på omlag 370 mill kroner med 2014-tall. Dette var en modell som ville bidratt til å skape ro og sikre legitimitet om Sjømatrådets aktiviteter, men som departementet dessverre ikke har imøtekommet, påpeker Ystmark.

Markedsavgiften på norsk sjømat er hjemlet i lov, og innebærer at sjømatnæringen finansierer Norges Sjømatråds virksomhet fullt ut. Sjømatrådet er organisert som et aksjeselskap. 


Uheldig at deler av næringen fortsatt ikke er tilfreds

Å sette ned avgiften for laks og ørret til 0,6 prosent er i tråd med Sjømat Norges høringssvar. For Sjømat Norge har det også vært viktig at avgiften justeres for å sikre oppslutningen om Sjømatrådets aktiviteter og som organisasjon. De har også foreslått at markedsavgiften for filetprodukter, tørket og saltet fisk av alle slag burde settes ned til 0,4 prosent. Sjømat Norge mener det ville vært et godt bidrag til økt bearbeiding av fisk i Norge, og et signal fra myndighetene om at det er ønskelig. 

- Med videreføring av dagens avgiftsnivå på 0,75% for pelagisk fisk samt sjømat som er lettere bearbeidet, opprettholdes samtidig en utilfredshet fra deler av næringen med Sjømatrådets aktivitetsnivå. Dette er svært uheldig, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.


Tags