Sjømannsorganisasjonene: Departementet fordreier fakta og bryter norsk lov

Forbudsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet (t.v.) , adm. dir. Hans Sande i Norsk sjøoffisersforbund og generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund har skrevet brev der de ber Nærings- og fiskeridepartementet trekke utsettelsen av å praktisere forbudet mot NIS-skip også på Svalbard. (Foto: J. H. Gardar)
-Departementet har ikke hjemmel til å sette norsk lov ut av spill, slik det er gjort med meldingen 23. januar 2015. Det skriver de norske sjømannsorganisasjonene.


-Departementet har ikke hjemmel til å sette norsk lov ut av spill, slik det er gjort med meldingen 23. januar 2015. Det skriver de norske sjømannsorganisasjonene.

De tre norske sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund, reagerer med vantro og sinne på Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) utsettelse av å nekte skip med NIS-registrering å operere på Svalbard.

Ikke i norske havner

High North News fortalte i går at NFD har bedt Sjøfartsdirektoratet utsette det de kaller «ikrafttredelsen av fartsområdebegrensing på Svalbard fra 1. juli 2015 til utløpet av 2015».

Bakgrunnen er at skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) ikke har lov til å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn.

Asiatisk besetning

Sjømannsforbundets aksjon i fjor, på bakgrunn av bruk av asiatisk besetning og asiatiske kontrakter om bord i turistskip tilhørende rederiet Henningsen transport & guiding (HTG) i Longyearbyen, var det som utløste hele tolkningsspørsmålet.

HNNs tidligere artikler om saken kan du lese her.

Svalbard er norsk

Etter en del frem og tilbake ble det klart at NFD konkluderte med at havner på Svalbard var å betrakte som norske havner, og at NIS-skip dermed skulle være utelukket fra å kunne trafikkere her. Frist til å ordne opp ble satt til 1. juli 2015.

Men 23. januar ble det altså lagt ut en melding om forlengelse av denne fristen, blant annet med den begrunnelse at departementet ikke var klar over hvor mange skip dette ville gjelde, og at endringen ville falle midt i en sesong

Overprøver loven

De tre organisasjonene skriver i et brev til NFD at de stiller seg undrende til hva som ligger i meldingen av 23. januar.

«Hvilken frist og hvilken ikrafttredelse siktes det til? Loven eller forskriftene har ingen særskilt ikrafttredelse for Svalbard. Den trådte i kraft der. 1. juli 1987».

Slik sjømannsorganisasjonene ser det forsøker departementet å overprøve en lov gitt av Stortinget, noe en regjering selvsagt ikke kan gjøre.

Lovendring kreves

«Myndighetene har ikke adgang til å sette en lov delvis ut av kraft kun ved en melding på direktoratets hjemmeside. Det krever enten en lov- eller forskriftsendring.»

I brevet sier organisasjonene at NFD forsøker å tolke seg bort fra det generelle forbudet mot at NIS-skip trafikkerer havner i Norge.

Språkkravet

Brevet fra de tre tar også opp et spørsmål om språkkrav, som de tidligere har stilt til Sjøfartsdirektoratet – og derfra fått bekreftet at dette gjelder ogsdå på Svalbard.

Forbundene hevder at den, da de kom om bord i HTGs skip i fjor, måtte ha med seg tolk fra tagalog (fillipinsk) til engelsk, og at enkelte av mannskapene altså ikke var i stand til å kommunisere med passasjerer verken på norsk eller engelsk.

Scandinavian Star

«Språkkravet kom som kjent etter Scandinavian Star og er en svært viktig sikkerhetsbarriere ved en eventuell nødsituasjon», heter det i brevet som ble sendt Nærings- og fiskerdepartementet i går.

«Stortinget vedtok ved lov i 1987 at det ikke var adgang til å frakte passasjerer mellom norske havner og samtidig være registrert i NIS. Stortinget har ikke endret loven…. Vi ber på den bakgrunn om at meldingen trekkes tilbake og at Stortingets forbud følges», skriver de tre sjømannsorganisasjonene i sin konklusjon.

Du kan lese hele brevet fra det tre sjømannsorganisasjonene her

 

Tags