Sjokkert over hvordan det tenkes i Tromsø

Stein-Gunnar Bondevik vil at kommunepolitikerne skal løfte blikket. Foto: Wikimedia/Yngve Olsen Sæbbe

Tromsø bør være en av motorene i utviklingen i nord, men arrogante kommunepolitikere hemmer utviklingen mener kommunepolitiker Stein-Gunnar Bondevik (AP)

- Politikerne er mer opptatt av å stikke kjepper i hjulene til motstanderne enn å finne gode løsninger, sier han. 

Bondevik beskriver kommunestyret i Tromsø som en politisk slagmark hvor representantene er mer opptatt av å få inn "stikkere" mot hverandre enn å fremme byens beste. Det eneste det synes å være tverrpolitisk enighet om er at Tromsø ikke er en del av Troms. 

Ødelegger for hele Nord-Norge

Denne holdningen og kulturen ødelegger ikke bare for Tromsø, den ødelegger for Troms og på sikt hele Nord-Norge frykter Bondevik. Han mener Tromsø ideelt sett skulle vært motoren i landsdelen, den største byen som drar utviklingen framover. Men i stedet for å tenke utvikling er de folkevalgte mer opptatt av å "hevne" tidligere uenigheter og sette hverandre i dårlig lys. 

- Jeg opplever ikke at det er på samme måte i Finnmark eller Nordland som det er i Troms. Jeg tror ikke politikerne i Alta, Bodø eller andre nordnorske byer er like arrogante overfor eget fylke, som kommunepolitikerne i Tromsø, sier Bondevik. 

Spiller ikke på lag 

På stortingsbenken for Troms er Harstad godt representert med to representanter. I tillegg er Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fra Harstad. Fra Tromsø, den største byen i fylket, er det ikke like mange sentrale politikere. 

Ap-representant Bondevik tror det enkelt og greit skyldes manglende lagspill. Stortingslistene lages fylkesvis, og da må man markere seg i hele fylket, ikke bare i egen by. 

- Harstadpolitikerne er dyktige, de har skjønt at for å hevde seg på ei stortingsliste må man spille på lag med hele fylket. Det klarer ikke politikerne i Tromsø i samme grad, hevder han. Manglende lagspill skaper en oppfatning ellers i fylket om at politikerne her ikke vil jobbe for andre enn sin egen by. Det er en arroganse man ikke kommer så langt med. 

Mest opptatt av osloflyet

I et leserinnlegg i Nordlys tar han et kraftig oppgjør med den politiske kulturen som gjennom mange år har utviklet seg i kommunen:

"Mens cheeky bygutter og -jenter tøffer seg på fylkets bekostning, jobber andre politikere bredere rundt om i fylket, og inntar posisjon etter posisjon, helt fortjent. Og siden det er en politikers posisjon i fylket, ikke i kommunen, som avgjør stortingslistene, så står vi nå der, med lista i handa. Og kan ikke forstå hvorfor vi er så upopulær hos bonan."

- Det ville vært bra om vi nærmet oss omlandet og landsdelen vår på en annen måte enn nå. Jeg har for eksempel aldri sett en tromsøpolitiker bry seg om interntransport i fylket, selv om nesten alle veier fører til Tromsø. Så lenge flyene til Oslo går som de skal er det mer enn nok for kommunepolitikerne her, sier han. 

Vil gagne byen

Til sist taper også Tromsø på den introverte holdningen. 

- Mitt utgangspunkt er at jeg har sett på hva som vil gagne denne byen i framtida. Jeg tror vi trenger sterke gode politikere som tjener byen også nasjonalt. Men det gagner ingen å kjøre solo, for å lykkes med det må vi først ha innflytelse i eget fylke, sier Bondevik. 

- Er det et storebrorkompleks som har rammet Tromsø?

- Ja, det er et tverrpolitisk problem at man kjenner seg for stor for eget fylke. Vi er så store at vi gjør som vi vil, vi trenger ikke ta instruks. 

- Du er ganske modig som ypper til en sånn debatt? 

- Ja, det var veldig viktig for meg å skrive det innlegget. Jeg håper å bidra til en debatt hvor politikere fra byen ser på dette.  Det handler ikke om dagens politiske situasjon, dette er en kultur som alle må ta ansvar for. Kanskje har man noe lignende i andre nordnorske byer også, jeg vet ikke, sier Bondevik. 

 

Valgkamp er valgkamp

Stein-Gunnar Bondevik er relativt fersk kommunepolitiker og inne i sin første periode i kommunestyret. Likevel har han allerede flagget at han ikke stiller til gjenvalg av jobbmessige årsaker. 

- Er du skuffet over hvordan det er å sitte i kommunestyret?

- Jeg kom inn i et solid undertall, og det ville sikkert vært artigere å være en del av flertallet, men sånn er det. Jeg hadde likevel håpet på større innflytelse i de politiske prosessene, og at vi kunne jobbet bedre sammen tverrpolitisk. Jeg hadde ikke så mange forventninger, men ble overrasket over den holdningen som eksisterer overfor resten av fylket vårt. Tromsøholdningen var jeg kjent med, men ikke at den var institusjonalisert.

Nå vil han bruke resten av kommunestyreperioden til å bidra slik at internkulturen i eget parti i større grad klarer å fokusere på det som er viktig, og bruker tiden på sak istedenfor å få inn "treffere" mot motstanderne.

- Valgkamp er valgkamp, men i tiden etterpå må vi klare å holde fokus på politikk som er bra for byen. Mitt største ønske er at vi gjennom godt politisk håndverk kan klare å komme til enighet om løsninger som kan vare lengre enn til første kommunevalg. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: