Sjødeponi er tryggere enn landdeponi

Doktorgradstipendiat Yulia Mun har undersøkt følgene av tidligere deponering av avgangsmasser fra gruvedrift ved Repparfjorden og på Røros. Foreløpige resultater av forskningen viser at sjødeponi er mindre skadelig enn landdeponering. (Illustrasjon: Nussir).
Deponering av avgangsmasser fra gruvedrift i sjøen gir mindre forurensning enn deponering på land. Doktorgradsarbeid avliver myter.

 

Deponering av avgangsmasser fra gruvedrift i sjøen gir mindre forurensning enn deponering på land. Doktorgradsarbeid avliver myter.

- Deponering av gruveavgang i sjø er et tryggere miljøvalg sammenliknet med et alternativ på land, forteller Yulia Mun, doktorgradsstipendiat ved Institutt for geovitenskap ved UiT Norges arktiske universitet til geoforskning.no

Mun startet sitt PhD-arbeid i 2013, og undersøker de miljømessige konsekvensene av to historiske deponier; et sjødeponi i Repparfjorden (Nussir) og en samling landdeponier i Røros-traktene. Begge er resultater av kobbergruvedrift.

Førsteamanuensis Sabina Strmic Palinkas, som er Muns veileder, sier at landdeponier generelt kan påføre miljøet og samfunnet større utfordringer enn et sjødeponi.

- Vi kjenner til mange landdeponier i Europa som har gitt store miljøavtrykk. Årsaken er at det fysiske og kjemiske miljøet på land ofte gir et surere miljø som øker mobiliteten og biotilgjengeligheten til restmetallene, sier Palinkas til nettstedet.

Yulia Muns doktorgradsarbeid skal ferdigstilles våre 2019.

Denne saken er tidligere omtalt i geo.365.no og i Firda.no/Firdaposten

Les også tidligere artikler i High North News om gruvedrift og Nussir.


Nøkkelord