Signaliserer at forslag fra Tveteråsutvalget kan bli forbigått

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og nærings- og fiskeridepartementet har hittil gitt tilsagn om tillatelse til tareoppdrett til 16 ulike selskaper fordelt på 23 lokaliteter fra Rogaland til Nordland. (Foto: Hege Eilertsen)
- Det er viktig at vi erkjenner at vi har en utfordring med å finne fremtiden for denne industrien, uttalte fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) da hun i Bodø i dag snakket om hvordan Norge – og spesielt den nordnorske landsdelen – kan styrke posisjonen som sjømatprodusent.

- Det er viktig at vi erkjenner at vi har en utfordring med å finne fremtiden for denne industrien, uttalte fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) da hun i Bodø i dag snakket om hvordan Norge – og spesielt den nordnorske landsdelen – kan styrke posisjonen som sjømatprodusent.

På det felles fylkesmøtet til Kommunesektorens organisasjon (KS) ved Scandic Havet i dag ga hun sterke signaler om at ikke alt nødvendigvis blir slik Tveteråsutvaget har foreslått.

- Det har vært en frisk debatt, og temperaturen har tidvis vært høy, og ordbruken sterk, innledet fiskeriministeren.

-  Det er nå to dager til høringsfristen utgår, og til nå har vi mottatt rundt 50 høringsuttalelser, fortalte hun kommune- og fylkespolitikerne fra landets tre nordligste fylker.

- Kommer det flere uttalelser, gitt at de er poststemplet innen høringsfristen, så skal vi sikkert få med de også, la Aspaker til.
 
- La meg slå fast det fast; fiskeriressursene blir - og skal fortsatt - forvaltes av staten. Ingen eier de ressursene, og slik skal det være også i fremtiden. Vi skal også i fremtiden ha nasjonal kontroll over fiskeriressursene våre, sier Aspaker.

Fiskeriministeren sier Norge står ved et veiskille, og at det må legges til rette dersom landets havbruksnæring i fremtiden skal kunne bli fem ganger så stor.

- Dere som sitter her har en viktig rolle, sier hun til Nord-Norges ordførere, og viser til at det mange steder er motstand mot nyetableringer.

- Vi er opptatt av at kommuner som stiller arealer til disposisjon skal få igjen for det, sier fiskeriministeren.

Tags