Sier opp avtalen med spanske tunnelentreprenører

Framdriften i et tunellprosjekt i Nord-Troms er så dårlig at Statens Vegvesen sier opp kontrakten med entreprenøren.

Framdriften i et tunnelprosjekt i Nord-Troms er så dårlig at Statens Vegvesen sier opp kontrakten med entreprenøren. 

Det spanske selskapet OSSA har nemlig ikke klart å holde tempoet oppe i byggingen av tunnelen på E6 mellom Langslett og Sørkjosen i Nord-Troms, skriver NRK. Prosjektet skal utbedre en veistrekning på 11 kilometer.

- Framdriften til nå har vært på et lavmål. Vi hadde ikke noe annet valg enn å si opp kontrakten, sier prosjektleder Gudmund Løvli til NRK. 

Det ble tidlig i prosjektet klart at OSSA ikke klarte å holde den ønskede framdriften. De kom seint i gang med arbeidet, og utstyret har ikke vært tilpasset oppdraget. For tre uker siden ble det gitt en skriftlig advarsel, med varsel om at kontrakten ville bli hevet dersom ikke entreprenøren klarte å møte kravene fra Statens Vegvesen. Ett av kravene som ble stilt var en framdrift på gjennomsnittlig 90 meter i uken. 

Nå er kontrakten med en verdi på 852 millioner kroner sagt opp, og spanjolene må pakke sammen sakene sine. Det forsinker tunnelprosjektet med ett år. 

Nå jobber Statens Vegvesen med å lyse ut jobben på nytt igjen, og det skal etter planen skje like over påske.

Tags