Setter mineraler på dagsorden

Geonorkonferansen arrangeres på Mo i Rana 25.-26. mars. (Foto: MIP Info)
Om to uker går Geonorkonferansen 2015 av stabelen i Mo i Rana. Overordnet tema er i år Nordområdene som Europas framtidige mineralregion.

Om to uker går Geonorkonferansen 2015 av stabelen i Mo i Rana. Overordnet tema er i år Nordområdene som Europas framtidige mineralregion. 

Fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF) forteller at konferansen fokuserer på det potensialet som finnes i Nordområdene, hvordan man kartlegger disse ressursene, samt aktuelle utviklingsprosjekter og aktører. 

- EU ønsker å være selvforsynt med viktige og strategiske mineraler og metaller, og Nordområdene vil være sentrale for å oppfylle dette ønsket. I Nordområdene ligger store mineralressurser, samtidig som det innebærer store utfordringer å lete etter og utnytte disse, sier Knutsen. 

Han mener mineralnæringen er en distriktsnæring med stort utviklingspotensial.
 Norges geologiske undesøkelse har fått økte bevilgninger får å påvise nye forekomster og områder med muligheter for framtidig drift.
- Er dette tilstrekkelig satsing fra det offentliges side? Vi vil belyse muligheter innen bergverk, og hvordan man kan bidra til å utløse disse mulighetene, fortsetter Knutsen. 

Mineralnæringen er også en bransje som krever areal, og mange steder er det interessekonflikter med andre brukere av arealet. Hvordan mineralnæringen kan ivareta og samarbeide med andre interesser som samisk kultur og reindrift, og hvordan kan finne løsninger som ivaretar miljøet og samtidig bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser. 

Geonorkonferansen er den største mineralkonferansen i Nord-Norge. Nordland fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Sintef, Norges geologiske undersøkelse og Mineralklynge Nord.  

Tags