- Setter fylkene på sidelinja

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha innspill fra Innovasjon Norge om dagens organisering er den mest effektive. Foto: Innovasjon Norge
En sentralisering vi ikke trenger, mener Arve Knutsen (KrF) om planene for Innovasjon Norge.
En sentralisering vi ikke trenger, mener Arve Knutsen (KrF) om planene for Innovasjon Norge. 

Fredag kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet vil oppheve ordningen med regionale styrer i Innovasjon Norge. Regjeringen vil endre loven som regulerer det statlige selskapet og ta fullt eierskap til selskapet. 

En endring Nordlands fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) ikke ser poenget i. 

-Dette er en sentralisering av arbeidet med næringsutvikling som Norge ikke trenger, sier Arve Knutsen. 

I dag er Innovasjon Norge organisert med distriktskontorer og egne styrer i de fleste fylkene i landet, og fylkene eier 49 prosent av selskapet. Dette eierskapet vil statsråd Monica Mæland nå ta til staten. 

- Sammen med fylkeskommunene bidrar dette til at lokal og regional kunnskap gjør det enklere for Innovasjon Norge å ta gode avgjørelser. Nå legger departementet opp til et system basert på at «alt godt næringsvett» skal samles i Oslo. Dette er verken Norge eller distriktene tjent med, sier Knutsen.

Dårlig løsning

Han mener forslaget setter fylkeskommunene fullstendig på sidelinjen, og kaller det et tilbakeskritt for det som har vært en sterk og regionalt forankret næringspolitikk.

-Det rimer også dårlig med den nylig framlagte stortingsmeldingen om kommunereformen. Her pekes samfunns- og næringsutvikling ut som det viktigste området for det fylkeskommunene. Å tro at all kunnskap og fornuft kan samles på ett sted er en dårlig løsning, framholder Knutsen.


Må ligge i Bodø

Knutsen benytter også anledningen til å advare mot den interne prosessen i Innovasjon Norge hvor organiseringen av selskapet kan skje uten at det tas hensyn til hvor tyngden av næringsliv i nord ligger. Knutsen er klar på at Nordland som det største næringslivsfylket i nord må ha et eget regionkontor. 

- Dersom Innovasjon Norge skal organiseres i større regioner er kravet om nærhet til kundene viktig. Det gjør at et regionkontor for Nord-Norge må ligge i Bodø, sier han. 


Viktigere enn noensinne

At Bodø må ha regionkontor mener også direktør i NHO Nordland og mangeårig stortingspolitiker for Høyre, Ivar Kristiansen. Til High North News sier han at kontoret i Nordland sannsynligvis er det viktigste av alle regionkontorene i Innovasjon Norge: 

- Jeg tar for gitt at både departementet og Innovasjon Norge’s hovedkontor ønsker å styrke kontakten og tilstedeværelsen i de deler av landet som har de største utfordringene med nyskaping og befolkningsutvikling, og ønsker et enda sterkere fotfeste i regioner som har et formidabelt utviklingspotensial, sier Kristiansen, som mener Nordland framover vil bli nasjonaløkonomisk viktigere enn noensinne.  


 

Arve Knutsen, fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune
Arve Knutsen, fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune

Tags