Ser Ofotregionen som det naturlige knutepunktet i nord

I Narvik og Ofoten ligger alt til rette for å være et knutepunkt innen logistikk. Pole Position Logistics har etablert seg i Narvik fordi de ser et stort potensial i regionen. (Foto: Narvik Havn)
Pole Position Logistics AS har utviklet et eget konsept for logistikk i Arktis, og nå er de etablert også i Narvik.

Pole Position Logistics AS har utviklet et eget konsept for logistikk i Arktis, og nå er de etablert også i Narvik.

- Det ligger en ren strategisk vurdering bak etableringen vår i Narvik, sier gründer og daglig leder Terje Aunevik.
Selskapet har siden starten i Longyearbyen i 2005 etablert seg som en ledende logistikkaktør i nord. Selskapet leverer logistikktjenester i felt, for eksempel transport, frakt, guiding og isbjørnsikring.

Selskapet leverer også skipsagenturtjenester og komplette logistikktjenester på prosjekter enten det handler om sjøveis transport, fly eller bil. På flyplassen i Longyearbyen er det Pole Position som gjør handlingtjenestene for Avinor, og i havna er det også Pole Position som gjør havnetjenestene.

I havna tar de i løpet av tre måneder mot 200 anløp, og i høysesong er det opp mot 30 ansatte i selskapet.
 
Kolossal øyeåpner 

I mars i fjor ble det kjent at de også etablerer seg på fastlandet, nærmere bestemt i Narvik.

- Jeg var på samferdselskonferansen her i 2013, og det var en kolossal øyeåpner for meg å lære om de enorme godsstrømmene som går over Ofotbanen, og i tillegg den uslepne diamanten Evenes, sier Aunevik.

- Uslepen diamant?

- Ja, flyplassen ligger svært strategisk til med alle muligheter. I tillegg er det lite utbygd i området rundt, så her er det mulig å gjøre mye. Ofotenområdet er umodent, men det er veldig mye som peker i samme retning her, de har E6, flyplass, havn og tog. Du finner alt i denne regionen, sier Aunevik.

Utgangspunktet for etableringen i Ofoten var å se på framtidige sjøfartsruter til Svalbard, og Ofotregionen som logistikknutepunkt i nord linket mot Svalbard. 

- Kommer man inn fra sidelinjen ser man åpenbare synergier i dette området. 
 
Total kontroll 

Nå vil Aunevik og Pole Position videreutvikle konseptet de har skapt på Svalbard.

- Pole Position er mer enn en ren transportør, vi utfører tjenesten fra behovet oppstår til varen er på plass. Vi skreddersyr oppdraget til hvert enkelt prosjekt, for eksempel leverte vi alt av frakt til hele Lunckefjellprosjektet som hadde en verdi på 1,3 milliarder kroner, forteller han.

Og med å ta hele oppdrag på denne måten flyttes arbeidsplasser og verdiskaping nordover og nærmere oppdraget.

- I Lunckefjell ble en omsetning i størrelsesorden 25 millioner kroner flyttet fra kontinentet og til Svalbard. Å ha totalkontrollen på prosjekter som dette er kjernen i vårt konsept.

Et konsept så unikt at selskapet måtte bygge sin egen programvare tilpasset ideen.

- Det finnes mange gode systemer for transportstyring der ute, men ingen som passer vår løsning og ide, som går utover ren frakt. For oss er transportørene samarbeidspratnere, ikke konkurrenter, og sånn sett er vi mer et supplement enn en trussel i logistikkbransjen, forklarer Aunevik. 

Vanskelig å forklare

Selskapet tar også prosjektstyring og innkjøpsarbeid, - blant annet. Konseptet ble til fordi logistikk i Arktis er mer krevende, det var behov for å ta kontroll på hele verdikjeden.

- Hvordan er det å skulle overføre dette til fastlandet?

- Det er kanskje mest krevende å skulle forklare folk hva konseptet vårt er, smiler Aunevik.

Men det tar ikke fra ham troen på at også bedrifter på fastlandet har bruk for tjenestene og kompetansen til Pole Position.
Den første ansatte er allerede på plass i Narvik, og Aunevik forklarer at det akkurat nå handler mest om å være tilstede.

- Også jobber vi med å gjøre systemet vårt skalerbart, og hvordan vi kan bli partnere på industriprosjekter. 

For framtidsmuligheter er det mange av i området, det er han ikke et øyeblikk i tvil om.
Daglig leder Terje Aunevik i Pole Positions Logistics AS.
Daglig leder Terje Aunevik i Pole Positions Logistics AS.
Pole Position Logistics AS er eid av Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, Lasse Stener Hansen og Terje Aunevik.  (Foto: Pole Position)
Pole Position Logistics AS er eid av Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, Lasse Stener Hansen og Terje Aunevik. (Foto: Pole Position)

Tags