Statoil sitter etterpå igjen med en eierandel på 51 prosent i Aasta Hansteen. De skal fortsatt være operatør på feltet. 

I følge en pressemelding er aktiv porteføljeforvaltning er del av selskapets strategi, og at denne transaksjonen viser selskapets evne til å realisere verdier som er skapt gjennom vellykket utvikling av eiendeler. 

Den økonomiske gevinsten av salget vil framkomme i regnskapet for fjerde kvartal.