Selger et stykke Svalbard

En stor og kullrik eiendom på Svalbard er nå til salgs på det internasjonale markedet. 

Austre Adventfjord ligger på andre siden av fjorden fra Longyearbyen og er på størrelse med Bærum kommune. Området er et yndet hytte- og rekreasjonsområde for innbyggerne på øygruppen, men langt mer interessant er nok de store kullmengdene som gjemmer seg under bakken. 

VG brakte i dag nyheten om at Hornfamilien som eier Austre Adventfjord nå ønsker å selge eiendommen. Store internasjonale finansinstitusjoner er engasjert for å finne potensielle kjøpere, og i prinsippet kan hvem som helst kjøpe eiendommen, også utenlandske aktører. 

Dialog med regjeringen

I følge VG har det siden januar vært dialog mellom grunneierne, selskapet Austre Advenfjord AS og Nærings- og Fiskeridepartementet samt Justis- og Beredskapsdepartementet om framtiden til eiendommen. 

Statsministerens kontor skal også ha vært involvert.  I denne dialogen skal Austre Adventfjord AS ha åpnet for at staten kan kjøpe Hornfamiliens eiendom mot at selskapet får starte kulldrift i egen regi. Men det er ikke kommet noen løsning på dette, og nå har grunneierne valgt å legge eiendommen ut på det åpne markedet. 

Avviser tilbud om kjøp

I en pressemelding fra Nærings- og Fiskeridepartementet avvises det at staten har fått tilbud om å kjøpe eiendommen. NFD bekrefter at det har vært møte med representanter for Austre Adventfjord om saken, og at Direktoratet for mineralforvaltning nå behandler saken om funnpunkter og utmål. Men et tilbud om å kjøpe eiendommen skal ikke være gitt. 

Departementet sier videre at saken nå er til vurdering i NFD og i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. 

– Det er positivt med ny næringsvirksomhet på Svalbard. Jeg er åpen for å vurdere løsninger i denne saken. Men næringsvirksomhet må utøves innenfor de rammene som regulerer slik virksomhet på Svalbard, sier Mæland.

Heftelse

Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig departement for forvaltning av statens grunn på Svalbard. 

– Jeg er kjent med at det foreligger en heftelse på eiendommen. Den kan innebære at det er krav om samtykke fra staten for å selge eiendommen Austre Adventfjord til utenlandske selskaper og statsborgere. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå hvilken betydning denne heftelsen vil få for et eventuelt salg av eiendommen.

Austre Adventfjord

Austre Adventfjord ligger i nærheten av Longyearbyen. Eiendommen utgjør 0,35 prosent av landarealet på Svalbard. Den er i privat eie av Horn-familien, som muligens ønsker å selge eiendommen. De har også meldt interesse for å vurdere mineralvirksomhet på eiendommen, ved å innmelde såkalte funnpunkter.

Eiendommen er på 217,6 kvadratkilometer og strekker seg fra Helvetigfjellet i sørøst til Deltaneset i nordvest. 

Den norske stat eier i dag ca 95 prosent av landarealet på Svalbard. Gjennom selskapene Store Norske Spitsbergen Kull Company AS og Kings Bay Kull Company AS eier staten i tillegg henholdsvis 3,2 prosent og 0,47 prosent.

Nærings- og Fiskeridepartementet er ansvarlig departement for forvaltning av statens grunn på Svalbard. 

  • Bergverksordningen for Svalbard regulerer retten til å skaffe seg bergrettigheter på Svalbard. Bergverksordningen gir enhver person eller selskaper som er hjemmehørende i stater som har ratifisert Svalbard-traktaten, rett til å skaffe seg bergrettigheter på Svalbard. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard behandler saker etter Bergverksordningen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: