Seiler for Grunnloven

Skonnerten Anna Rogde vil være et flytende sentrum for begivenhetene, når den kaster loss i Hammerfest 14. mai i år. Anledninga er 200-årsjubileet for Norges grunnlov som ble nedskrevet i 1814. Ideen om det seilende jubileet kom i utgangspunktet fra direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt.

– Da vi presenterte ideen var den like vill som Arctic Race of Norway, men så viste det seg at den kanskje ikke var så utopisk likevel, sier Winthe. Seilasen skal starte i Hammerfest og ende opp i Oslo, vil være et symbol på et samlet Nord-Norge. Alle tre nordnorske fylker står samlet om denne grunnlovsseilasen, som skal innom totalt 23 havner, skriver Avisa Nordland.

Tags