Se opp for flere droner; de er underveis - overalt

Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)
Sjømatnæringen, offshore- og petronæringen og dronenæringen møtes for tredje år på rad under konferansen Droner i Norge.

 

Sjømatnæringen, offshore- og petronæringen og dronenæringen møtes for tredje år på rad under konferansen Droner i Norge.


Droner over åpent hav som preger agendaen under konferansen Droner i Norge i Stormen i Bodø i slutten av januar.

Utgangspunktet er at de ubemannede flyene og helikoptrene kan bidra til å øke sikkerheten og effektiviteten ved så vel installasjoner som operasjoner, noe som betyr mye også for miljøovervåkingen.


Øke og spre kunnskap

Konferansesjef Bror Myrvang i Bodø kommune sier at et av de viktigste målene for slike konferanser er å spre og øke kunnskapene om hvilke anvendelsesområder som finnes, knyttet til droner, og da særlig innenfor sjømat- og petroleumsnæringen.Read Article in English
Bror Myrvang i Bodø kommune lover en spennende dronekonferanse i slutten av januar. (Foto: Privat)
Bror Myrvang i Bodø kommune lover en spennende dronekonferanse i slutten av januar. (Foto: Privat)

- Denne konferansen kommer til å handle mye om operasjoner under krevende arktiske forhold, der det er lite utbygget infrastruktur.

Blant annet, sier Myrvang, - skal Statoil presentere sin ferske dronestudie. Selskapet har kartlagt mulige anvendelsesområder for droner. Fra Universitetet i Bergen blir det presentert en helt nye teknologi for såkalt "coating", det ytterste laget på vinger og flyskrog, som skal redusere problemer med ising.På, over og under vann

Andøya Space Senter skal innlede til diskusjon om hvilket enormt potensial som ligger i dronenæringen, mens Maritime Robotics skal fortelle om droner over, på og under havoverflaten.

Det stilles tøffe krav til bruk av droner under arktiske forhold. (Foto: Tangopaso, Wikimedia Commons).
Det stilles tøffe krav til bruk av droner under arktiske forhold. (Foto: Tangopaso, Wikimedia Commons).

Direktør Kjell Giæver i Petro Arctic, leverandørnettverket i Nord-Norge, har grepet dronemulighetene med begge hender.

- Vi ønsker helt klart å synliggjøre nordnorske leverandører og teknomiljøer overfor petroleumsnæringen, og har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid av eksisterende dronekunnskaper og –tjenester i nord.


Innovasjon og samarbeid

Giæver understreker at digitalisering og automasjon vil være en av de ledende drivkreftene innen teknologi og industrialisering i fremtiden.

- Innovasjon og samarbeid mellom næringer vil være helt avgjørende for kostnadseffektive og klimavennlig løsninger innen petroleumsnæringen.

Petro Arctic kommer til å foreta flere kartlegginger med fokus på digitalisering og automasjon i leverandørindustrien i løpet av 2018.


Kartlegger kompetansen 

- Vi starter med en kartlegging av leverandører og FOU aktører innenfor drone-tjenester.

Droner kan for eksempel være aktuelle for inspeksjon og monitorering on- og offshore, kort/medium-rekkevidde overvåking, logistikk, kartlegging og ikke minst innenfor sikkerhet og beredskap, sier Kjell Giæver.
Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, vil kartlegge droneteknologi og dronekompetanse i nord (Foto: Christine Karijord)
Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, vil kartlegge droneteknologi og dronekompetanse i nord (Foto: Christine Karijord)

Nøkkelord