Satser på ungdommen

I 2016 fyller konferansen Arctic Frontiers ti år. Jubileumsåret blir markert med en styrket satsing på fremtidens arktiske ambassadører under paraplyen Arctic Frontiers Young.

I 2016 fyller konferansen Arctic Frontiers i  Tromsø ti år. Jubileumsåret blir markert med en styrket satsing på fremtidens arktiske ambassadører under paraplyen Arctic Frontiers Young.

En bærekraftig utvikling i nord forutsetter at fremtidige generasjoner har god kunnskap om regionen og Arctic Frontiers' ungsatsing bidrar til dette, skriver  Trude Borch og Ole Øvretveit Arctic Frontiers i en innlegg hos Nordlys. De skriver videre: 

- Arctic Frontiers sin ungsatsing startet med en internasjonal studentworkshop i regi av ARCTOS, et nettverk for forskere på marine økosystemer i Arktis. Disse studentsamlingene med et omfattende faglig og sosialt program på Hurtigruten er fortsatt sentrale i konferansens ungdomssatsing. Arctic Frontiers Young inkluderer også tilbud til ungdomsskoleelever i Tromsø og tilbud til unge studenter, forskere, næringsaktører og politikere fra flere land. I tillegg legger Arctic Frontiers til rette for ungdom fra inn- og utland som ønsker å jobbe som frivillige under konferansen. Studenter deltar også gratis på konferansen. I etterkant av arrangementet blir disse unge deltakerne ofte viktige ambassadører for Arctic Frontiers, for Tromsø og for Arktis.