Satser på teknologi og forskning

- Regjeringen setter i statsbudsjettet for 2016 inn tiltak for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren.

- Regjeringen tar den fallende aktiviteten i oljenæringen på alvor. Derfor setter vi i statsbudsjettet for 2016 inn tiltak for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren, skriver olje- og energiminister Tord Lien i et leserbrev: 

Han skriver videre: "Det viktigste regjeringen kan gjøre for oljeindustrien er å sørge for en stabil og forutsigbar politikk og sørge for at petroleumsnæringen har tilgang til attraktivt areal. Samtidig er det helt nødvendig å satse på utdanning, teknologiutvikling og forskning.
Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen øremerke 155 millioner kroner til petroleumsrettet teknologiutvikling- og demonstrasjon gjennom DEMO 2000-programmet. I tillegg bidrar Utenriksdepartementet med midler fraArktis 2030 til DEMO 2000, spesifikt rettet mot teknologiutvikling for nordområdene."