Satser mer maritimt

Fylkesrådet i Nordland bidrar med 8 millioner kroner til maritim satsing i Bodø.

Storparten går til tre formål i regi av Maritimt Forum Nord, som sammen med Norges Rederiforbund er i gang med den internasjonale konferasen Arctic Business, ifølge en pressemelding.

- Maritimt Forum Nord og Norges Rederiforbund jobber godt og langsiktig med utvikling av de maritime næringene i nordområdene. Dette støtter vi opp om, sier næringsråd Arve Knutsen (KrF).

 Arctic Business 2014 tar sikte på å samle mellom 500 og 800 konsernledere og beslutningstakere fra næringsliv som har planer om satsing i Nordområdene. 

- Fylkesrådet støtter ambisjonene om å sette bærekraftig næringsutvikling i arktiske strøk på dagsordenen, sier Knutsen.

I slutten av forrige uke ble det kjent at The Arctic Institute har inngått et partnerskap med Norges Rederiforbund, og at de vil bistå i forberedelsene til konferansen.

Tags