Satser i Kirkenes

Gjennom datterselskapet KILA- Kirkenes Industrial Logistics Area har Felix Tschudi planer om å bygge ut omtrent én million kvadratmeter med kai, vei og infrastruktur rett ved Kirkenes sentrum, forteller skipsrederen til NTB.

Kaiområdet skal tjene olje- og gassindustrien i Barentshavet Sørøst, og på russisk sokkel, skriver Petro.no. Ifølge nyhetsbyrået skal utbyggingen skje gradvis, og i første trinn er det snakk om å utvikle om lag 300 mål med kaiområde.

- For meg er dette er sterkt signal om at den utviklingen vi har snakket om i arktiske deler av nordområdene er både teknisk mulig og kan forsvares økonomisk, sier han.

Tags