Sår tvil om at storkommuner er bedre

Større kommuner gir ikke nødvendigvis bedre næringsutvikling, viser en fersk rapport.

Større kommuner gir ikke nødvendigvis bedre næringsutvikling, viser en fersk rapport.

Det trengs mer kunnskap for å kunne konkludere med at større kommuner gir bedre nærings- og samfunnsutvikling. 
Det er ett av hovedfunnene i den fersker rapporten «Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse» som forskningsinstituttet NORUT har utarbeidet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skriver Nationen. 

- Regjeringen må slutte å argumentere med at alt blir bedre bare det blir større, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. 

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en e-post til Nationen at han ikke kan se at rapporten fra NORUT er i strid med vurderingen til Ekspertutvalget for kommunereformen. 

- For å få til bedre næringsutvikling må det jobbes aktivt i kommunene, uavhengig av kommunestørrelse. I rapporten fra NORUT pekes på at kapasitet kan være en utfordring. Større kommuner vil kunne få større fagmiljø, og dermed kunne legge forholdene til rette for at flere personer i kommunene kan jobbe aktivt med næringsutvikling, skriver Jensen