Nyhetsbrev: Sanksjoner, sikkerhet og klimaendringer i nord

Ekspedisjonsskipet M/S Quest til selskapet PolarQuest skal tjene som fartøy i nød under øvelsen LIVEX på Svalbard. (Foto: PolarQuest)

Kjære leser; mens sanksjonene mot Russland består, må russiske selskaper finne nye samarbeidspartnere. Sikkerhetssituasjonen i nord er fremdeles et hett tema, sammen med klimakrisa og nytt fra arktisk industri. Her er uka som gikk sett fra nord.

Krigen i Ukraina fortsetter å skape både økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer for nordområdene og ikke minst russisk industri. 

Det russiske naturgasselskapet Novatek ser nå til Tyrkia for å fylle et tomrom etter vestlige selskaper som forlater Arctic LNG 2-prosjektet. Et flytende tyrkisk kraftverk kan løse Novatek sine strømforsyningsproblemer. 

Og mandag møttes de arktiske forsvarssjefene for å diskutere den nye sikkerhetssituasjonen i nord. 

– Den arktiske regionen er ved et vendepunkt, sier den kanadiske forsvarsstabssjefen. 

Svalbardøvelse og klimaendringer 

Se for deg følgende scenario; 

Et ekspedisjonsskip står i full brann utenfor Svalbard, og titalls personer må evakueres. Dette er scenarioet for en katastrofeøvelse i regi av innovasjonsnettverket ARCSAR, som starter i slutten av august. Da skal også ny teknologi for søk og redning testes ut. 

HNN følger øvelsen når den er i gang. 

Denne uka kunne Grønlands Naturinstitut melde om at arktisk hvalarter trekker nordover. Stigende temperatur i havet har skylda, og forskere advarer mot konsekvensene dette får for andre arter i arktiske farvann.

Få også med deg kronikken signert Senter for hav og Arktis og UiT Norges arktiske universitet om hvordan utfordringene i nord bør løses. 

– Økende sikkerhetspolitisk spenning, avfolkning og klimaendringer og infrastruktur som forfaller. Svaret på disse utfordringene krever at ulike saksfelt sees i sammenheng og at Nord-Norges naturgitte fortrinn må ligge til grunn, mener Jan-Gunnar Winther og Alf Håkon Hoel. 

Dette og mer kan du lese om i High North News. 

Neste uke møtes det som kan krype og gå av politikere, forskere, næringsliv og presse under Arendalsuka, og vi er også på plass med intervjuer og nytt om forskning, geopolitikk, sikkerhet og industri. 

Så følg med og følg oss gjerne på sosiale media. 

Med ønske om en god helg på vegne av redaksjonen,

Trine Jonassen, nyhetsredaktør

Nøkkelord