Sanksjoner kan kutte Russlands BNP med 9 prosent

Det internasjonale pengefondet IMF mener Russland kan miste 9 prosent av bruttonasjonalproduktet som en følge av de vestlige sanksjonene knyttet til Ukraina-krisen.
Det internasjonale pengefondet IMF mener Russland kan miste 9 prosent av bruttonasjonalproduktet som en følge av de vestlige sanksjonene knyttet til Ukraina-krisen.


Det melder både norske NTB og The Moscow Times.

Den umiddelbare effekten av sanksjonene, og de mange mot-sanksjonene, er ventet å ta mellom 1 og 1,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Sett i et lengre perspektiv, over de neste fem årene, mener IMF at tallet vil øke til 9 prosent.

De nærmeste årene ventes en svak økonomisk vekst i Russland, på rundt 1,5 prosent årlig. Dersom man går tilbake til 2007 lå den økonomiske veksten – til sammenligning – på rundt 7 prosent.

- Effekten av sanksjonene, sett i forhold til ekstern adgang til finansmarkedene og ny investeringsteknologi, vil vedvare, heter det i en uttalelse fra IMF.

Lave oljepriser internasjonalt rammer russisk oljeeksport, og det legger også et ekstra press på rubelen og den russiske regjeringens finanser, skriver The Moscow Times.

Tags