Sandra Borch tror Senterpartiet blir moden for olje

-Spørsmålet om oljeleting i nord vil ikke alene være avgjørende for valg av nytt lederskap i Senterpartiet, men vi kan jo håpe det skjer en modningsprosess også i vårt parti, sier Sandra Borch til HNN.

Den tidligere SPU-lederen sitter i Troms fylkesting, og representerer et fylkeslag som er grunnleggende positiv til oljeleting i nord. 

Partiprogrammet binder

-Nå har jo Landsmøtet vedtatt at Senterpartiet ikke vil åpne for konsekvensutredning i denne fireårsperioden, og også den nye ledelsen vil være bundet av partiprogrammet, påpeker Borch.

-Vil det svekke Troms Senterpartis sak dersom også den oljevennlige Ola Borten Moe må forlate partiledelsen?

Håper på modning

-Ikke nødvendigvis. Slik jeg ser det er det ikke noen avstand mellom standpunktet til Borten Moe og for eksempel Marit Arnstad når det gjelder dette spørsmålet. Og jeg håper jo det skjer en modningsprosess også i Senterpartiet. Men dette blir neppe noe sentralt spørsmål i ledervalget, tror Sandra Borch.

Hun er imidlertid fremdeles overbevist om at oljeleting og petroleumsvirksomhet vil være avgjørende for utiklingen i landedeles i årene som kommer. 

Ringvirkninger i Harstad

-Se bare på Det norske oljeselskaps første egenopererte boring i Barentshavet, som startet 14. januar, og som styres fra selskapets kontor i Harstad. Det er klart at dette gir ringvirkninger, i form av arbeidsplasser også i Harstad og omland. Og se på Hammerfest. Det er klart at Nordland kan falle mellom to stoler her, dersom det ikke skjer noe på feltene utenfor fylket.

Sandra Borch peker på det kompromisset Senterpartiet i Troms forsøkte å få til, med åpning for konsekvensutredning for områdene utenfor Nordland 6, samtidig som man skånte de mest sårbare områdene.

Blå skuffelse

-Det gikk jo ikke, men med en blå regjering trodde vel de fleste at det, i det minste, ville bli åpnet på noen områder. Men den gang ei. Så for Nord-Norges del får vi håpe på, og jobbe for, at det skjer en endring og modning. Arealkonflikten med fiskeriene er løsbar, mener fylkestingsrepresentant Sandra Borch fra SP.

Sandra Borch, SP
Sandra Borch, SP

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: