Sandberg ser optimistisk på Russlandshandel

Fisheries Minister Per Sandberg goes to China in May, bringing a business delegation along. (Photo: Paul Paiewonsky/PPPHOTO.NO)
- Det russiske importforbudet på sjømat er hovedårsaken til den kraftige nedgangen i samhandelen siden 2014, sier fiskeriminister Per Sandberg.- Det russiske importforbudet på sjømat er hovedårsaken til den kraftige nedgangen i samhandelen siden 2014, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I et intervju med High North News nylig sa styrelederen i Norsk-russisk handelskammer, Liv Monica Stubholt at; 

"Den norske eksporten til Russland burde være på 15 milliarder kroner, ikke to milliarder, som den er nå. Norge blir skadelidende i det restriktive handelsregimet – i større grad enn mange OECD-land."

Enig med Stubholt

Stubholt understreket også at norsk sjømateksport er gjenstand for russiske mottiltak.

Det sier fiskeriminister Per Sandberg seg enig i.

- Sjømat har tradisjonelt utgjort rundt 75 prosent av all eksport fra Norge til Russland. Import fra Russland har holdt seg noenlunde stabil i perioden, sier Sandberg til High North News.

Fant alternativer

- Sjømatnæringen greide i stor grad å finne alternative markeder etter at importforbudet ble innført, og dette gjaldt særlig for laks, hvor prisene i de internasjonale markedene har vært høye det siste året.

Stubholt fremhevet også olje- og gassektoren som viktige årsak til den sviktende samhandelen mellom Norge og Russland de senere årene.

«..ikke minst det at olje og gassvirksomhet i arktiske farvann er særskilt mål for tiltakene.  Uten innføring av tiltak mot olje og gass i 2014 ville dette vært en viktig arena for bilateral handel».

Påvirkes også av oljepris

- Det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Russland begrenses ikke bare av restriktive tiltak og importforbud, påpeker fiskeriministeren. 

- Det påvirkes også av lavere oljepris, og en ny markedssituasjon som følge av dette. En usikker økonomisk og politisk situasjon i Russland har også spilt inn.

Velkommen til nye prosjekter

Sandberg sier at det fortsatt er ønskelig å støtte opp under økonomisk samkvem mellom Norge og Russland.

- Vi har, fra norsk side, hele tiden vært klare på at økonomisk virksomhet som ikke omfattes av de restriktive tiltakene kan fortsette.

Vi hilser derfor velkommen samarbeidsprosjekter innenfor eksempelvis skipsbygging og akvakultur, og er kjent med at Norsk-russisk handelskammer allerede bidrar sterkt til å etablere gode møteplasser mellom norske og russiske aktører på disse områdene.

Relativt optimistisk statsråd

Norge har et godt omdømme hva gjelder oppdrettsteknologi i Russland, og vi er kjent med at det selges norsk oppdrettsutstyr til det russiske markedet. Dette er samarbeid som foregår på bedriftenes egne initiativ og premisser.

Jeg er relativt optimistisk når det gjelder fremtidig handel med Russland. Vi har mange gode samarbeidsrelasjoner og historien viser at vi finner gode løsninger, avslutter fiskeriminister Per Sandberg.
Read article in English

Nøkkelord