Sametingsrådet vurderer rettslige skritt i Melkøya-saken

Melkøya
Melkøya er ei øy utenfor Hammerfest i Finnmark fylke hvor det ligger et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Gassen blir sendt i en 145 kilometer lang gassrørledning til Melkøya hvor den blir prosessert og konvertert til nedkjølt flytende naturgass. (Foto: Joakim Aleksander Mathisen på Flickr.com)

Statens vedtak om å elektrifisere Melkøya kan havne i retten. Sametingsrådet vil be om utvidet fullmakt slik at rettslige skritt kan vurderes i saken om elektrifisering av Melkøya. 

I fjor høst åpnet Regjeringen for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya og lanserte samtidig en storstilt kraftutbygging i Finnmark, beskrevet som «det største enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering». Ett av hovedbudskapene til regjeringen var at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

Elektrifiseringen av Melkøya omtales som "det største klimagasskuttet vedtatt av en norsk regjering".

– Dette vil kutte utslippene av klimagasser med 850.000 tonn. I tillegg har vi besluttet et løft i utbyggingen av fornybar energi i Nord-Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under lanseringen.

Forberedt på konflikt

Regjeringen var også forberedt på mulige konflikter med reindriften, og meldte at de ville fremme nye tiltak for å avbøte arealkonfliktene med reindriften i forbindelse med utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon.

Sametinget er likevel bekymret, og ønsker nå fullmakt slik at rettslige skritt kan vurderes i saken om elektrifisering av Melkøya.

Melkøya-vedtaket er særskilt problematisk på grunn av den storstilte vindkraftutbyggingen det medfører.
Sametingspresident Silje K. Muotka (NSR)

– Regjeringens vedtak legger beslag på store arealer i Troms og Finnmark i et tempo vi ikke har sett tidligere, og derfor ønsker vi å ha mulighet til å vurdere søksmål. Vi blir tvunget til å undersøke andre muligheter når vi opplever at vi ikke får ordentlig dialog eller prosesser om dette med regjeringen, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.

I forbindelse med regjeringens kraftløft er det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Må trekkes tilbake

Sametingets plenum behandlet i september 2023 regjeringens Melkøya-vedtak der alle partier mente at regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya måtte trekkes tilbake. Nå undersøker Sametinget hvilke muligheter som finnes for videre oppfølging. 

– Melkøya-vedtaket er særskilt problematisk på grunn av den storstilte vindkraftutbyggingen det medfører. Med løpet som er lagt opp nå vil hvert vindindustrianlegg behandles enkeltvis, mens ingen tar ansvar for summen av inngrep og de alvorlige konsekvensene som regjeringens vedtak medfører, sier rådsmedlem Maja Kristine Jåma (NSR). 

– Slik situasjonen er nå er verken samenes kulturutøvelse, næringsliv eller naturbruk hensyntatt. Jeg har derfor bedt plenum om fullmakt for å ha handlingsrom til å eventuelt ta rettslige steg, sier sametingspresidenten.

Behandles i mai

– Jeg mener det er for lenge å vente til høsten, og ser behov for å gjøre disse vurderingene og avveiningene innen rimelig tid. Derfor kommer denne plenumssaken nå, avslutter sametingspresident Silje Karine Muotka. 

Sametingspresidenten har invitert gruppelederne på Sametinget til et møte 21. mai for å gi mer informasjon om saken.

Saken skal først behandles i Sametingets nærings- og kulturkomite 27.-31. mai. Deretter skal saken behandles i Sametingets plenum 13. juni.

Sametingsrådet fungerer som utøvende makt for Sametinget.

Les også:

Nøkkelord