- Sametingets opptreden er rystende og undergravende

Både ordfører Terje Wikstrøm i KLvalsund kommune og direktør Øystein Rushfeldt i Nussir er rystet over Sametingets bruk av 1,4 millioner kroner på PR-byrå for å motarbeide Nussir og regjeringens vedtak om utslippstillatelse for gruveselskapet til Repparfjorden. (Foto: Kvalsund kommune og Arne F. Finne).
- Sametinget svikter og rammer sjøsamene, sier Kvalsundordfører Terje Wikstrøm om tingets bruk av millionbeløp for å stoppe gruvedrift.


- Rammer og svikter sjøsamene

Ordfører Terje Wikstrøm (A) i Kvalsund er mildt sagt forbannet over det han mener er Sametingets totale svikt overfor sjøsamiske interesser.


- Her i Kvalsund har vi en betydelig sjøsamisk bosetting, og i Sametingets formålsparagraf heter det bl.a. at Sametinget skal arbeide for å opprettholde all samisk bosetting, kultur og tradisjoner. I denne saken opptrer Sametinget kun på vegne av reindriftsinteressene. 

På denne måten bidrar Sametinget bare til å undergrave sin egen legitimitet, sier ordfører Terje Wikstrøm i Kvalsund kommune til High North News. Han mener det er mildt sagt spesielt at en politisk organ, som er fullfinansiert av storting og regjering, bruker såvidt store pengebeløp på å motarbeide lovlig fattede politiske vedtak.

Wikstrøm understreker at han og flertallet i Kvalsund ikke har noe imot at man er uenig i sak, også når det gjelder gruvedrift. 

- Det som faller oss tyngre for brystet er at dagens ledelse i Sametinget bare er opptatt av en liten del av det samiske, nemlig det som handler om reindriftens interesser. Dermed svikter Sametinget sine egne oppgaver og undergraver sin egen berettigelse. 

Vi er opptatt av levende lokalsamfunn, og uten virksomheter og ringvirkninger så vil enhver kultur svekkes, det er det på tide at Sametinget innser. Her svikter man totalt det sjøsamiske perspektivet, understreker Kvalsundordfører Terje Wikstrøm.


- Ekstremt og rystende

- Dette er ekstremt, og langt utenfor det Sametinget skal drive med. Sametinget er jo ikke en særinteresseorganisasjon eller en NGO.


Direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir er ikke overrasket, men rystet over opplysningene om at Sametinget har brukt nesten en og en halv million kroner for å motarbeide gruvedriften i Kvalsund.

- Det er jo ikke dette Sametinget skal drive med, det er jo ikke en særinteresseorganisasjon, men skal være representativ for alle samer, sier Rushfeldt, og legger til at Nussir ikke har brukt en rød øre på kommunikasjonsrådgivere.

- Jeg er nesten målløs, og kan ikke skjønne annet enn at Sametinget nå er tjent med å legge alle fakta på bordet, hvert dokument, hvert tiltak som Burson-Marsteller har bidratt til. Dette er jo enorme beløp, sier Rushfeldt til High North News.

- Vi har jo skjønt at trenering har vært taktikken, og vi har sett at det har kommet artikler preget av feil og fordommer i forskjellige medier, jevnt og trutt de siste par årene. Sist var det visstnok i Dagbladet.

Det har vært artikler med likhetstrekk, og helt uten at noen journalister har vært i kontakt med oss. Nå skjønner vi jo hvordan og hvorfor, sier Nussir-direktøren.


Brukte 1,4 millioner på PR-byrå mot regjeringen og Nussir


Det var 16. mai High North News kunne avsløre at Sametingsrådet har betalt nærmere 1,5 millioner kroner til PR-byrået Burson-Marsteller  for å motarbeide gruveselskapet Nussirs planer om å gjenstarte gruvedrift i Kvalsund - og Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi utslippstillatelse til gruveselskapet. 

Sametingsråd med ansvar for blant annet mineralsaker, Silje Karine Muotka, mente beløpet ikke er oppsiktsvekkende stort, og understreket samtidig at det ikke er Burson-Marsteller som avgjør hva Sametinget skal gjøre. 

- Det er det Sametinget selv som avgjør, sa Muotka.

Strategien som Burson-Marsteller presenterte for Sametingsrådet i forkant av Stortingsvalget i 2017 hadde ett klart og uttalt mål: Å stoppe Nussir. 

Ettersom vedtaket i departementet ikke er mulig å omgjøre skal vi gjøre det vanskelig for regjeringen å stå inne for saken i et valgår” var et av hovedbudskapene fra PR-selskapet.Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: