Samarbeider om beredskap

Høgskolene i Narvik og Harstad og Norges Brannskole i Tjeldsund planlegger en internasjonal konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene. De tre partnerne håper dermed de kan stoppe debatten om å flytte Norges brannskole til Trondheim.

- Våre erfaringer er at de er mer lydhøre for våre ideer i Europa enn det de er i Oslo. Det lærte vi da EU ga oss støtte til oppstarten av bachelorsstudiet i beredskap og sikkerhet i nordområdene ble etablert. Først etter at EU kom med sin støtte, kom departementet og de norske samarbeidspartnerne på banen, sier rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik til Harstad Tidende. Han betegner det som en katastrofe dersom Norges brannskole blir flyttet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: