Samarbeider med tenketanker

Norge bidrar til amerikanske tenketanker om nordområdene.

Frode Overland Andersen, fungerende kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, bekrefter i en artikkel i Aftenposten at Utenriksdepartementet over mange år har utviklet et samarbeid med flere amerikanske tenketanker.

- Dette er globale, ledende fagmiljøer for forskning og utredning. De har en global rekkevidde og er derfor ikke bare interessante samarbeidspartnere i en amerikansk kontekst. Hensikten fra vår side er å støtte kunnskapsutvikling og oppmerksomhet på områder som er viktig for Norge, som for eksempel klima, utviklingssamarbeid, nedrustning og ikke-spredning, nordområdene og freds- og forsoningsarbeid, sier han til avisen på bakgrunn av en kritisk artikkel om saken i New York Times. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: