Samarbeid skal gi datasenteretablering i nord

Jan Erik Svensson (t.v.) og Odd Emil Ingebrigtsen (t.h.) får støtte fra Nordlands næringsråd Mona Fagerås (SV) i arbeidet med å tilrettelegge for datasenteretablering i fylket. (Foto: Linda Storholm)
3 millioner DA-kroner fra Nordland skal få fart på arbeidet med å få etablert et datasenter i regionen.

3 millioner DA-kroner fra Nordland skal få fart på arbeidet med å få etablert et datasenter i regionen.
 
Selskapet Arctic Cloud Datacenter, som er under stifltelse, får penger for å legge til rette slik at det kan etableres et eller flere datalagringssenter i fylket.
 
- Hvis vi lykkes med å få store aktører til å etablere datasentre i Nordland, kan det gi både arbeidsplasser, nyetableringer og kompetanseoppbygging. Tilbakemeldingen fra blant annet Luleå er at denne type næring skaper store ringvirkninger, ikke minst ved å sette regionen på kartet for en helt ny type av industri, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).
 
Hvis man lykkes på samme måte som Luleå gjorde da de fikk Facebook til å etablere seg, kan det nemlig gi store ringvirkninger i hele landsdelen.
 
 
Nordland United
 
Under samarbeidsparaplyen Arctic Cloud skal flere mulige lokaliteter utvikles og kvalitetssikres, og utgjøre «menyen» som de store aktørene kan velge blant hvis de ser til Nordland.
 
Bak Arctic Cloud Data Center SUS står foreløpig ACDC, Arctic Circle Datacenter, som allerede har jobbet flere år for å få på plass en etablering i Rana. I Arctic Cloud har de inngått samarbeid med Salten Serverfarm, som jobber for det samme i Salten.

Odd Emil Ingebrigtsen som har jobbet fra Saltenregionen ser ikke Rana som en konkurrent, og han vil gjerne ha flere med under den samme paraplyen. Selv om prosjektet er initiert fra Rana og Salten nøler han ikke med å kalle prosjektet et «Nordland United»:
 
- Dette er et Nordland United, og på sikt også et Nord-Norge United, sier Ingebrigtsen.

For mens han først ser for seg å kanskje få Narvikmiljøet på laget, er neste skritt å se lengre nord, mot Troms og Finnmark. For internasjonale selskaper som ser til Nord-Norge for en datasenteretablering har det lite å si om det ligger i Narvik eller Nordkjosbotn, men ringvirkningene i hele regionen vil være så store at alle bør jobbe samlet for å få det til.
 
- Uansett hvor en slik etablering kommer vil det gjøre resten av landsdelen mer attraktiv for etableringer, sier Jan Erik Svensson fra ACDC. Han viser blant annet til Boden kommune i Sverige, som etter facebooketableringen i Luleå har fått flere andre bedriftsetableringer.Ny elavgift bidrar 
 
I en rapport lansert av Energi Norge sist onsdag er det identifisert 31 ulike steder i Norge som er lansert som mulige steder å etablere datalagringssenter.
 
Mens det tidligere var høyere elavgift i Norge enn resten av Europa, har nye regler for elavgift på datalagring for alvor kastet Norge inn i den globale konkurransen om slike etableringer, en konkurranse Nordland gjerne vil vinne.
 
- Det er ikke sikkert vi vinner, men det eneste som er sikkert er at vi må være med for å ha en sjanse, sier Odd Emil Ingebrigtsen.Kraftoverskuddet
 
Den største fordelen for Nordland er kraftoverskuddet. Nordland fylke eksporterer årlig rundt 5 TWh fornybar energi.
 
Tilgang til rikelig fornybar energi som attpåtil har god leveringssikkerhet er attraktivt At energien brukes lokalt gir størst effekt, og er mer klimavennlig enn å sende den ut av landet.
At klimaet her er kaldt er også et pluss, og for å toppe den attraktive kransekaka er Norge og Skandinavia en av de fredeligste plettene på kloden, noe som gjør datasentrene skånet for så vel jordskjelv som terrorisme eller krig.
 
-  Nordland fylkes industristrategi er klar på at vi ønsker å bruke fylkets kraftoverskudd til å skape nye arbeidsplasser i fylket, sier næringsråd Fagerås.Skal utvikle en meny over aktuelle steder 
 
En etablering i Nordland vil bety nye og attraktive kompetansearbeidsplasser til regionen. Hinderet akkurat nå er tilgang til optisk fiber som med god margin har tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet.
 
Akkurat hvor det er mulig å faktisk bygge datasentre skal nå utforskes av Arctic Cloud. Bevillingen fra Nordland fylkes DA-midler gjør det mulig å få fart på utviklingsarbeidet.
 
- Vi må kartlegge hvor det er muligheter og kvalitetssikre disse lokalitetene. Hvis en aktør ser potensialet i denne regionen må vi ha en meny å vise dem over aktuelle områder som allerede er ferdigregulert og kvalitetssikret, sier Ingebrigtsen.Kommer Microsoft?
 
Mens Facebook har etablert seg i Luleå har Apple valgt Danmark og Google Finland. Hvem som blir det store navnet som kanskje kommer til Nordland er det ingen som vil spekulere i.

Jan Erik Svennson forteller at det ikke bare er de store, kjente multinasjonale selskapene som bygger datasentre, han nevner på strak arm mange selskapsnavn som er ukjente for de fleste, men som har like stort om ikke større behov for datasenter.

Markedet er med andre ord større enn det kan se ut til ved første øyekast.Tags