Samarbeid med aktørene langs kysten blir en viktig del av jobben, sier Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).
Det har vært en bratt læringskurve, men spennende, sier tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om den første tiden som fiskeridirektør. (Foto: Trine Jonassen).

I et intervju med High North News legger den nye fiskeridirektøren Frank Bakke-Jensen vekt på samarbeid og bruk av teknologi i Fiskeridirektoratets arbeid framover.

Tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har vært fiskeridirektør i snart to måneder. 

Fra å håndtere saker med et spenn fra Afghanistan og nordområdene til Russland og USA, skal Bakke-Jensen nå jobbe for å sikre rammevilkårene for at en av Norges viktigste næringer, fiskeri- og havbruksnæringa, forblir lønnsom og bærekraftig. 

Hvilke prioriteringer har du framover i din nye stilling, Bakke-Jensen?

– Vi må dokumentere at vi er i stand til å forvalte fiskeriressursene på en bærekraftig måte og sikre tall på hvor mye vi henter ut. Bærekraft handler om å dokumentere og sørge for at vi har lovlig uttak av ressursene. Det er en viktig del av oppdraget, sier han til High North News.

Bakke-Jensen legger videre vekt på at digital teknologi kommer til å bli enda viktigere for Fiskeridirektoratet i arbeidet framover.

– Vi har et oppdrag der vi er avhengig av å samarbeide med mange aktører; fra Havforskningsinstituttet, fiskeorganisasjoner, Kystverket og andre aktører langs kysten. Teknologi gir oss en mulighet til å samarbeide godt med andre. Det å være fremoverlent og delta på gode samarbeidsarenaer blir en viktig del av jobben. 

Bakke-Jensen kommer fra Båtsfjord i Troms og Finnmark og har tidligere vært ordfører i samme kommune, som betegnes som "fiskerihovedstaden". Han har tidligere vært Høyres fiskeripolitiske talsmann i Stortingets næringskomité. (Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret).  

 Det er en veldig meningsfull jobb jeg har fått. Fiskeridirektoratet har et viktig samfunnsoppdrag, understreker han. 

 Jeg mener en av de viktigste gavene Norge kan bidra med handler om hvordan man kan drive bærekraftig produksjon og fangst av mat fra havet. Der er Fiskeridirektoratet en viktig bidragsyter. 

Felleskapets ressurser

På spørsmål om fiskeridirektøren har en hjertesak, trekker han fram fiskeri- og havkriminalitet. 

– Det å få bukt med kriminalitet i næringa. Vi høster av felleskapets ressurser. Vi må være sikre på at vi har mekanismer og system, slik at vi vet hvor mye av ressursene som hentes ut og hvordan disse går gjennom verdikjeden. Det er viktig slik at overskuddet som skal til felleskapet, går til felleskapet.

Mange arter trekker nordover og vi kan høste av dem på andre felter enn vi gjorde for 20 år siden. 
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Nye arter

– Dersom vi ser 20 år tilbake i tid, hva tenker du er noen av de viktigste endringene som har skjedd innenfor fiskerinæringa? 

– Mye har skjedd på så lang tid, men fiskerinæringa har blitt mye mer markedsrettet og det er en større forståelse av hvor viktig markedet er. Det har skjedd en endring der markedet nå stiller større krav til dokumentert bærekraft og sertifisering. Vi ser også en mer moderne næringa, som har utvikla seg teknologisk både når det gjelder de større og de små fartøyene. 

– Det er også en del av trenden av det har kommet inn nye arter og artene flytter seg, Kongekrabbe har blitt et betydelig fiske. Vi har og snøkrabben. Mange arter trekker nordover og vi kan høste av dem på andre felter enn vi gjorde for 20 år siden. 

Les også

Nøkkelord