Samarbeid i rommet

Romteknologi spiller en stadig viktigere rolle i utnyttelse av høyteknologisk forsvarsmateriell, og er derfor viktig for Forsvaret. En stor del av kompetansebyggingen på området har funnet sted ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), i tett samarbeid med Norsk Romsenter (NRS).

For å utnytte mulighetene i rombasert infrastruktur enda bedre, inngår de to institusjonene nå en samarbeidsavtale. Den vil bli undertegnet i forkant av FFI-forum i Oslo Militære Samfund tirsdag. Avtalen understreker de sammenfallende interessene FFI og NRS har i å bidra til romteknologi med tilstrekkelig ytelse i norske interesse- og ansvarsområder, spesielt Nordområdene, ifølge en melding fra FFI.

Les mer hos Elektronikknett.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: