Samarbeid i Arktis kan lette på trykket

Sikkerhetsrelaterte spørsmål vil nok ikke være de mest relevante, men det er mange andre spørsmål som kan være åpne for diskusjon mener den amerikanske professoren og russlandseksperten Marlene Laruelle. (Foto: Wikimedia Commons/ Patrick Kelley)

Det spente forholdet mellom Russland, USA og NATO kan potensielt sett roes ned gjennom arktisk samarbeid.

Det sier russlandsekspert og programdirektør Marlene Laruelle ved George Washington University i USA, til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

- Jeg tror Arktis – i dag i hvert fall – er en av de siste stedene vi har for samarbeid med Russland etter Ukrainakrisen.

Laruelle er programdirektør og professor ved universitetets institutt for russiske, europeiske og euroasiatiske studier. Hun er også forfatter, og ga tidligere i år ut boka «Russia's Arctic Strategies and the Future of the Far North». 

Flere aktuelle temaer

- Samarbeid mellom Russland og USA vil antagelig bli mindre rettet mot samarbeid om sikkerhet, på grunn av Ukrainakrisen. Men det er flere andre temaer som fortsatt er åpen for diskusjon, mener Laruelle.

NATO besluttet i begynnelsen av april å stoppe alt praktisk sivilt og militært samarbeid med Russland.

Beslutningen ble tatt i NATOs utenriksministermøte, hvor ministrene enstemmig fordømte Russlands annektering av Krim og ulovlige militære innblanding i Ukraina.

Etter møtet uttalte ministrene at NATO-Russlandsrådet fortsatt skal fungere på ambassadørnivå og høyere. Dette for å ha en arena hvor utveksling av synspunkter kan fortsette.


Øker investeringene

USA har siden i 2011 økt sitt engasjement rundt sikkerhet og utvikling i Arktis, og er på nåværende tidspunkt leder for formannskapet i Arktisk råd.

Arktisk råd er det eneste politiske samarbeidsorganet som omfatter alle de arktiske statene. De siste årene har rådets internasjonale innflytelse og betydning blitt vesentlig styrket. De åtte arktiske statene er Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Canada, USA og Russland. I tillegg har en rekke land observatørstatus.

 USA planlegger å investere for betydelige summer i Arktis i årene som kommer, men landet har begrensede med eiendeler i regionen, og er avhengig av oppdatert teknologi og lånt utstyr fra andre arktiske nasjoner.

Skuer til de som vil inn

Den amerikanske professorens uttalelser om forholdet USA-Russland-NATO kom i forbindelse med en paneldebatt ved Wilson Center i den amerikanske hovedstaden. 

Debatten her handlet om interessene til de ulike arktiske nasjonene. De ikke-arktiske statenes økende deltakelse i regionen var også blant temaene, og da særlig Kina, Japan, Korea og Singapores involvering.

I sin ferskeste bok skriver Laruelle at «Sett fra Moskva er Arktis ikke Russlands bakdør, men snarere hovedinngangen til Russland i det 21-århundre.» Professoren åpner likevel for at Russlands arktiske interesse kan dreie østover. Boken kom forøvrig ut i januar, det vil si før russiske styrker i mars tok kontroll over Krim-halvøya. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: