Salmar og Cermaq fikk 13 av 15 konsesjoner

Det koster å drive oppdrett. Hver av de 15 konsesjonene som nylig er gitt koster mellom 55 og 66 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons)

Det er ikke småpenger det er snakk om når det bys på såkalte grønne konsesjoner. Både Salmar Farming AS og Cermaq Norway AS (tidligere Mainstream Norway AS) har måttet åpne pengeboken på vidt gap for å få tak i de laks- og ørretkonsesjonene de ønsket seg.

Til gjengjeld gikk det veien, for Fiskeridirektoratet har nå offentliggjort hvem av søkerne som har fått de 15 konsesjonene i gruppe B.

Det er totalt 72 som har søkt om konsesjon til å drive oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det er de de med høyeste bud som har fått tilsagn, opplyser Fiskeridirektoratet.

Av de 15 konsesjonene som er delt ut har Salmar Farming AS, med hovedkvarter på Frøya i Sør-Trøndelag, fått tilslag på åtte av dem.

Hver av konsesjonene har kostet mellom 55 og 66 millioner kroner.

Cermaq Norway AS (tidligere Mainstream Norway AS byttet navn ved årsskiftet, red.anm.), som har hovedkontor i Nordfold i Steigen, har fått 5 konsesjoner. Den billigste kostet i overkant av 55 millioner kroner, og den dyreste litt over 63 millioner kroner.

- For de 15 søknadene som har fått budene antatt, vil det bli fattet vedtak om tilsagn i samsvar med bud. For de andre søknadene vil det bli fattet vedtak om avslag, opplyser Fiskeridirektoratet.

HNN har kontaktet både Salmar Farming AS og Cermaq Norway AS, for kommentarer, men ingen i ledelsen har så langt vært tilgjengelige i dag.

Faggruppen for tildeling av grønne konsesjoner opplyser at vedtakene for gruppe A, for Troms og Finnmark, vil sendes ut før påske.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: