Saftig kritikk fra Norvoll: - Motoren mangler

Tomas Norvoll (A), fylkesrådsleder i Nordland, antyder at Erna Solberg ikke kjenner Nord-Norge godt nok. (Foto: NFK)
-Motoren i nordnorsk næringsliv mangler i Regjeringens nordområdeplaner, sier Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland (Ap).

-Motoren i nordnorsk næringsliv mangler i Regjeringens nordområdeplaner, sier Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland (Ap).

- Det er slutt på tiden med subsidier og overføringer nordover. Vi må se på hvilke verdier Nord-Norge bringer til resten av Norge, sa statsminister Erna Solberg da hun la fram regjeringens nordområdestrategi i Hammerfest i mandag.

Kjenner ikke landsdelen?

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll antyder på sin side at Erna Solberg ikke kjenner Nord-Norge, eller at hun mener landsdelen først starter i Troms – og strekker seg nordover.

-Nordland mangler nesten totalt. Det er forstemmende at Universitetet i Nordland og landsdelens teknologiske høyskole i Narvik ikke er med når det skal pekes framover for vekst og utvikling i nord.

Motoren er borte

-Ei slik melding fra regjeringen skal peke framover. Det gjør den på flere områder, men det er ikke bra når den kraftforedlende industrien ikke er nevnt. Denne, og oppdrettsnæringen, er jo selve motoren i nordnorsk næringsliv, sier Norvoll.

Slik det ser ut nå er disse motorene i nordnorsk næringsliv langt på vei glemt i nordområdemeldingen. Det er flott at mange prosjekt i Tromsø blir nevnt, og også får penger, men det er avgjørende at vi stiller oss felles mål i landsdelen, og at vi jobber for å nå dem sammen, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: